Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Gülbaharhatun Camii

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Gülbaharhatun Camii

  GÜLBAHARHATUN CAMÝ
  Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun'un hatýrasý için Orta Hisar'ýn batýsýnda Zaðnos Köprüsü'nün yakýnýnda bir külliye içersinde yapýlmýþtýr. Külliyeden cami ile türbe günümüze gelebilmiþ; imaret, medrese, hamam ve mektep yýkýlmýþtýr. Mektebin yerine 1899 tarihinde bugünkü Gülbahar Hatun Ýlkokulu yapýlmýþtýr. Kaynaklar Gülbahar Hatun'un ölümünden sonra 1514 yýlýnda yaptýrýldýðýný göstermektedir. Caminin inþa kitabesi yoktur. Cami erken devir Osmanlý mimarisinde ayrý bir plan tipi oluþturan Zaviyeli Camiler grubuna girmektedir. Duvar iþçiliði özenlidir. Pencereler, son cemaat mahalli, kemerleri ve minarede koyu gri ve sarýmsý beyaz taþ kullanýlmýþtýr. Caminin örtüsü kurþun kaplýdýr.

  Mihrap mermerden yapýlmýþtýr. Kenar bordürleri sade, tepeliði bitkisel süslemelidir. Beþgen niþ mukarnaslý bir kavsara ile son bulur. Köþeliklerinde ikiþer kabara (gülbezek) motifi yer alýr. Minberde mermer olup sade býrakýlmýþtýr.

  Caminin klasik dönem süslemeleri bozulmuþtur. Bugünkü süslemeler son onarýmlarda yapýlmýþtýr. Avlusundaki þadýrvan eskiden kubbe ile örtülüydü. Bu örtü son onarýmlarla konik külaha dönüþtürülmüþtür. • #2
  --->: Gülbaharhatun Camii

  Paylaþim Icin Tþk

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X