Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Uzungöl

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Uzungöl

    UZUNGÖL
    Trabzon'a 99 Km. ve Çaykara ilçesine 19 Km. uzaklýkta, deniz seviyesinden 1090 m. Yükseklikte bulunan Uzungöl, dik yamaçlarý ve muhteþem orman örtüsü ile Alplerin güzelliðini geride býrakmaktadýr. Vadinin ortasýnda bulunan ve yamaçlardan düþen kayalarýn Haldizen deresinin önünü kapatmasýyla oluþmuþ göl Uzungöl olarak bilinir ve çevreye ayný ad verilmiþtir. Özellikle yakýnýndaki þerah köyünün yöreye uygun tarzda yapýlmýþ eski ahþap evler, doðanýn güzelliðini tamamlar.

    Yerli ve yabancý turistlerin büyük ilgisini çeken Uzungöl, sahip olduðu turistik potansiyeli bakýmýndan çok zengindir. Çevrede trekking, kuþ gözlem, botanik amaçlý turlarýn yaný sýra daha yükseklerdeki daðlarýn arasýndaki göllere veya yakýnlarýndaki Þekersu, Demirkapý, Yaylaönü gibi diðer yaylalara geziler düzenleme olanaðý vardýr. Yaban hayatý bakýmýndan Uzungöl çevresindeki daðlarda ayý, kurt, yaban keçisi, tilki, Kafkas dað horozu gibi hayvan türleri barýnmaktadýr.

Haz?rlan?yor...
X