Duyuru

Collapse
No announcement yet.

canlý canlý yayla görüntüleri

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • canlý canlý yayla görüntüleri

  Karadeniz yaylalarý bir baþkadýr, karadenizli için yayla hayattýr..
  Günümüzde her ne kadar yerleþik düzende yaþanýldýðý görülsede eski yaþantý biçimlerinin günümüze kadar süregeldiði izlenimini görmek mümkündür. Türkmen ev reislerinin veya eski kabile önderlerinin kararlarý gibi günümüzde yaylaya göçün baþlama ve yaylaya gidiþ tarihleri muhtar veya ihtiyar heyeti tarafýndan belirlenir.

  Bahar geldiðinde yaylaya göç hazýrlýðý baltalar öncesinden baþlar. Rengarenk iplerden sýðýrlara püsküller, baþlýklar yapýlýr. Boncuklar alýnýr, irili ufaklý çanlar, kelekler alýnýr. Köylerde cami hopörlöründen, ilçede belediyeden, hangi yaylaya ne zaman gidileceði anons ettirilir. Hayvanlar yýkanýr, kaþaðýlanýr. Yaylaya gidilecek gün gelip çattýðýnda, püsküller, baþlýklar, boncuklar, kelekler takýlýr. Tecrübe kazanmýþ hayvanlar, güdüsel olarak yaylaya gidileceðini anlar ve kendiliðinden yola koyulur. Son hazýrlýklar gözden geçirilir ve gün aðarýrken evden çýkýlýr. Uðurlu sayýlan kimseler, çocuklar göçün önüne çýkarýlýr. Köyde kalanlarýn giden göçün arkasýndan su serpmeleri adettir.
  [YT]-o3s9Eq-r-M&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ehaber61%2Enet%2Fnews%5Fd etail%2Ephp%3Fid%3D8607[/YT]
  Konu reis_61 taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/829-reis_61 Saat 15.07.2007, 16:11 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X