Duyuru

Collapse
No announcement yet.

yayla þenlikleri baþlýyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • yayla þenlikleri baþlýyor

  Yemyeþil doðasý, yaþam kültürü, yemek tarzlarý ve Yayla Þenlikleri ile Trabzon bambaþka...


  Yeþilin her tonunu Karadeniz'den baþka nerede görebilirsiniz? Daðlarýn kahverengisi, gökyüzünün mavisi, aðaçlarýn yeþili ile tüm renklerin bir arada ahenkle uyumunu izleyebileceðiniz tek yer Karadeniz'dir. Hýrçýn dalgalarýn sahile vuruþu, balýkçý tekneleri, fýndýk ve çay bahçeleri, farklý mutfaklarý, yaþam kültürleri, bakýr iþçiliðinin ve kuyumculuk sektörünün önde gelen þehirlerinden biri olmasý ile Karedeniz bambaþkadýr.

  Karadeniz'de þehirleri keþfetmenin en güzel yolu uzun yürüyüþler yapmaktýr. Doðasý, havasý, suyu bu kadar güzel olan bir bölgede yapýlacak en önemli aktivite yürüyüþtür. Karadeniz'de tatil yapmak demek, yeþilin ve bol oksijenin tadýný çýkartmak anlamýna gelir.

  Trabzon Yayla Þenlikleri Programý Þöyle:  Trabzon Yayla Þenlikleri Takvimi

  Adý
  Yer
  Tarih

  1
  Hýdýrellez Bahar Bayramý
  Þalpazarý-Acýsu
  Mayýs Ayýnýn Ýlk Pazar Günü

  2
  Þalpazarý Aðasar Kültür Þenliði
  Þalpazarý
  Haziran Ayýnýn Ýlk Pazar Günü

  3
  Sultan Murat Þehitleri Anma Günü
  Çaykara Sultan Murat Yaylasý
  23 Haziran

  4
  Harmantepe Þehitleri Anma Günü
  Köprübaþý-Harmantepe
  29 Haziran

  5
  Deniz Eðlenceleri
  Akçaabat
  6 Temmuz

  6
  Soðuksu Þenlikleri
  Ocaklý K.Liþer Yaylasý Maçka
  7 Temmuz

  7
  Hamsiköy ve Civar Köy.Sütlaç Festiv.
  Hamsiköy ve Civarý
  Temmuz Ayýnýn Ýlk Cumartesi Günü

  8
  Hýrsafa Karadað Þenlikleri
  Düzköy-Karadað
  Temmuz Ayýnýn 3.Cumartesi ve Pazar Günü

  9
  Karadað Yaylasý Þenlikleri
  Vakfýkebir-Karadað
  Temmuz Ayýnýn 2. Cumartesi ve Pazar Günü

  10
  Akçaabat Uluslarasý Müzik ve Halk Oyunlarý

  Festivali-Geleneksel Hýdýrnebi Yayla Þenliði

  Akçaabat-Hýdýrnebi Yaylasý
  13-20 Temmuz

  11
  Kadýrga Yaylasý Þenlikleri
  Tonya-Þalpazarý-Gümüþhane-Giresun Sýnýrý, Kadýrga Yaylasý.
  Temmuz Ayýnýn 3. Cuma Günü

  12
  Alaca Yaylasý Þenliði
  Þalpazarý Alaca Yaylasý
  Temmuz Ayýnýn 3. Pazar Günü

  13
  Taþköprü Kültür ve Yayla Þenliði
  Arsin Yomra Taþköprü Yaylasý
  Temmuz Ayýnýn 3. Pazar Günü

  14
  Sisdaðý Þenlikleri
  Beþikdüzü-Þalpazarý Sis Daðý
  Temmuzun 4.Cumartesi Günü

  15
  Kaldýrým Yaylasý Þenliði
  Çarþýbaþý
  Temmuzun 4.Cumartesi Günü

  16
  Keþan, Balýkçýlýk ve Kültür Festivali
  Çarþýbaþý
  27-28 Temmuz

  17
  Fýndýk ve Karayemiþ Festivali
  Arsin
  29-30 Temmuz

  18
  Geleneksel Uðurlu 1.Yayla Þenliði
  Uðurlu/Derecik/Akçaabat
  Temuz Ayýnýn Son Pazar Günü

  19
  Srmene Kültür ve Turizm Þenliði
  Sürmene
  31 Temmuz

 • #2
  paylaþýmýn için teþekkürler reis_61

  Yorum yap


  • #3
   baþlasýn bakalým..son senelerde karadað þenlikleri sönük geçiyor aslýnda:( genelde belediye festivale aðýrlýk veriyor oraya doðru dürüst sanatçý gitmiyor.. genede giderim belki karadaða

   Yorum yap


   • #4
    Paylasýmýnýz ýcýn tesekkur ederým.Ancak bu konuyu onceden Trabzon Genel/yöreye ait kulturel Paylasýmlar/Þenliker kýsmýna eklemýstým

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X