Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Maðaralarý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Maðaralarý

  <table id="table52" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td bgcolor="#00347d" width="66%"> Trabzon Maðaralarý</td> <td width="34%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" background="../image/czgy.jpg" width="100%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="100%"> <table id="table57" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td> </td> <td width="5">

  </td> </tr> <tr> <td> </td> <td width="5"> </td> </tr> <tr> <td> <dl><dl> <dl> <dt> Çalköy Maðarasý

  Yeri
  </dt>
  <dt> Trabzon, Düzköy Ýlçesi </dt>
  <dt> Maðara, Düzköy'e baðlý Çalköy Beldesi'nde bulunmaktadýr. </dt>
  <dt> </dt>
  <dt> Özellikleri</dt>
  <dt> Maðaranýn giriþ kýsmý bir insan boyu yüksekliðindedir. Ýlk 150 m. den sonra sarkýt ve dikitler görülmeye baþlanýyor. Oldukça uzun bir maðara, ancak gerçek uzunluðu henüz bilinmiyor. Maðara içersinde bir ýrmaðýn varlýðý biliniyor. Bazen dar bazen de oldukça geniþ kýsýmlarý mevcut. Maðaranýn üst kýsmýnda, çevreye hakim bir tepeye kurulmuþ bir kale bulunmaktadýr. </dt>
  <dt> </dt>
  <dt> Akarsu Köyü Maðarasý

  Yeri
  </dt>
  <dt> Trabzon, Maçka Ýlçesi </dt>
  <dt> Maðara Maçka'nýn Akarsu Köyü sýnýrlarý içerisinde yer almaktadýr. </dt>
  <dt> </dt>
  <dt> Özellikleri</dt>
  <dt> Büyük bir maðaradýr. Eskiden yerleþim yeri olarak kullanýldýðý maðara içinde bulunan kalýntýlardan anlaþýlmaktadýr. Söylentilere göre içerisinde 72 oda mevcuttur. Maðarada bol miktarda sarkýt ve su varlýðý saptanmýþtýr. Detaylý bir çalýþma henüz yapýlamamýþtýr. </dt>
  </dl>
  </dl></dl></td> <td width="5"> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td width="5"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table id="table60" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td>

  </td> <td>

  </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table id="table62" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td>

  </td> <td width="5">

  </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
Haz?rlan?yor...
X