Duyuru

Collapse
No announcement yet.

TRABZON KONAKLARI, konaklar, hanlar, konak, resimleri , resim

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • TRABZON KONAKLARI, konaklar, hanlar, konak, resimleri , resim

  TRABZON KONAKLARI, konaklar, hanlar, konak, resimleri , resim


  <table id="AutoNumber1" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr align="left" valign="top"> <td width="49%">
  </td> <td width="51%">
  Maçka Ýlçesi, Þahinkaya Beldesi, Konaklar Mah.Bahtiyar/ Fuat Eyüboðlu Ev
  iYapým Tarihi: Cumhuriyet Dönemi
  </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td width="49%">
  </td> <td width="51%">
  Araklý Ýlçesi, Taþönü Köyü
  Sarýmollaoðlu Topal Mustafa EvÝ
  </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td width="49%">
  </td> <td width="51%">
  Maçka Ýlçesi, Þahinkaya Beldesi, Konaklar Mah
  Cemalettin Eyüboðlu Evi
  </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td width="49%">
  </td> <td width="51%">
  Maçka Ýlçesi, Þahinkaya Beldesi, Konaklar Mah
  Halil Topçu Konaðý
  </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td width="49%">
  </td> <td width="51%">
  Of Ýlçesi, Kýyýcýk Beldesi, Merkez
  Çakýroðlu Hasan Aða Konaðý
  </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td width="49%">
  </td> <td width="51%">
  Maçka Ýlçesi, Þahinkaya Beldesi, Taþalan Mah.
  Behzat Þahinler Evi
  </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td width="49%">
  </td> <td width="51%">
  Of Ýlçesi, Sýraaðaç Köyü
  Çakýroðlu Ýsmail Aða Konaðý
  </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td width="49%">
  </td> <td width="51%">
  Sürmene Ýlçesi, Balýklý Mahallesi
  Yakupoðlu Memiþ Aða Konaðý
  18.yüzyýl sonu-19.yüzyýl baþlarý
  </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td colspan="2">
  Aþaðýda, Sürmene Ýlçesi, Balýklý Mahallesi Yakupoðlu Memiþ Aða Konaðý'nýn ahþap iþçiliðinden örnekler, yukarýda konaðýn döner ahþap tavaný
  </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td width="49%">
  </td> <td width="51%">
  </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td colspan="2" height="55">


  </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td colspan="2" height="378">
  Memiþoðlu Konaðý:
  Sürmene ilçesinin 4 km doðusunda Balýklý mevkiinde yer alýr. Ýki katlý kademeli cepheli büyük bölümü taþtan inþa edilmiþ geniþ saçaklý bir yapýdýr. Bölgemizde taþ ve özellikle ahþap iþçiliði ile ünlüdür. Kapý kanatlarý ve tavanlar ahþap iþçiliðinin en mükemmel örneklerini sergiler. 18 yy.da yapýldýðý sanýlan binanýn üst katýndaki batý odasýnýn ortasýnda bir mil etrafýnda dönebilen bir parça vardýr ki: bu vantilatör ve rüzgar gülü vasifesini görmektedir. Tavanýn bu özelliðinden dolayý konaða halk arasýnda ''Döner tavanlý konak ''ismi verilmiþtir.

  <iframe name="ban1" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.habule.com/Trabzon/hello.htm" frameborder="0" height="99" scrolling="no" width="734"></iframe>
  Nemlizade Konaðý:
  Gazipaþa mahallesinde yer alan eser geniþ bir alana yerleþtirilmiþ dört katlý kargir bir yapýdýr.Konak haremlik ve selamlýk bölümlerinden oluþmakta idi. Zemin kat ve odalarýnda Kütahya çinilerinin en güzel örnekleri panolar þeklinde sergilenmiþtir.
  1945-1963 yýllarý arasý bina tekel bürosu olmuþi 1963-1979 yýllarý arasýnda Fatih Eðitim Enstütüsü yapýlmýþ,17 Eylül 1979 tarihinden itibaren Trabzon Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akedemisi olarak kullanýlmýþ halen eski Kýz Meslek Lisesinin Kültür Bakanlýðýna devrinden sonra Olgunlaþma Enstitüsü ve Kýz Meslek Lisesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir
  </td></tr></tbody></table>
  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 06.01.2007, 23:52 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X