Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Nüfusu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Nüfusu

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="550"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffcc00" height="20">
  GENEL DURUM
  </td></tr> <tr> <td> Türkiye'de ilk nüfus sayýmýnýn yapýldýðý 1927 yýlýnda 293.055 olan Trabzon ili nüfusu 2000 yýlý nüfus sayýmýna kadar geçen 73 yýllýk süre içerisinde yaklaþýk 3,3 kat artarak 975.137'ye ulaþmýþtýr. Ayný dönem içerisinde ise Türkiye nüfusu yaklaþýk 5 kat artarak 13.648.270'den 67.803.927'ye ulaþmýþtýr.

  Ýlin nüfusu, 2000 Genel Nüfus Sayýmý sonuçlarýna göre 975.137'dir. Þehirler nüfusu 478.954 (% 49.12), köyler nüfusu ise 496.195 (% 50.88)'dir. Merkez Ýlçe nüfusu 283.233'dür.

  2000 Genel Nüfus Sayýmý sonuçlarýna göre Trabzon 81 Ýl içinde toplam nüfus itibariyle 19'ncu, Ýl merkez nüfusu itibariyle 25'incidir.

  2000 Genel Nüfus Sayýmý sonuçlarýna göre Trabzon, Karadeniz Bölgesi içinde yer alan 14 Ýl arasýnda nüfus çokluðu bakýmýndan Samsun'dan sonra 2'inci sýradadýr. Bölgede toplam 8.439.213 kiþi yaþamaktadýr. Bu nüfus Türkiye'nin toplam nüfusunun % 12.44'ünü teþkil etmektedir.

  2000 Genel Nüfus Sayýmý sonuçlarýna göre nüfus artýþ hýzý deðerleri, Türkiye geneli için binde 18.28, Karadeniz Bölgesi için binde 3.65, Trabzon için binde 20.31'dir. Türki ye geneline göre, Trabzon'daki nüfus artýþ hýzýnýn yüksek gözükmesi son yýllarda ilin ekonomisinde gözle görülür canlýlýk, nüfusun geri dönmesine hýz kazandýrmýþtýr.

  </td></tr></tbody></table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="550"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffcc00" height="20">
  YILLARA GÖRE NÜFUS DAÐILIMI
  </td></tr> <tr> <td> <table class="tablo_1" align="center" border="3" cellpadding="3" cellspacing="3" height="0%" width="100%"> <tbody> <tr class="tablo_1"> <td height="62%" width="12%">
  YIL
  </td> <td width="12%">
  ERKEK
  </td> <td width="14%">
  KADIN
  </td> <td width="22%">
  ÞEHÝR
  </td> <td width="15%">
  KÖY
  </td> <td width="25%">
  TOPLAM
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1927
  </td> <td>
  132.711
  </td> <td>
  160.344
  </td> <td>
  32.836
  </td> <td>
  260.219
  </td> <td>
  293.055
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1935
  </td> <td>
  166.514
  </td> <td>
  194.165
  </td> <td>
  40.093
  </td> <td>
  320.586
  </td> <td>
  360.679
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1940
  </td> <td>
  181.233
  </td> <td>
  209.500
  </td> <td>
  43.015
  </td> <td>
  347.718
  </td> <td>
  390.733
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1945
  </td> <td>
  184.632
  </td> <td>
  210.752
  </td> <td>
  40.243
  </td> <td>
  355.141
  </td> <td>
  395.384
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1950
  </td> <td>
  195.413
  </td> <td>
  224.866
  </td> <td>
  46.089
  </td> <td>
  374.190
  </td> <td>
  420.279
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1955
  </td> <td>
  214.478
  </td> <td>
  247.771
  </td> <td>
  59.781
  </td> <td>
  402.468
  </td> <td>
  462.249
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1960
  </td> <td>
  251.086
  </td> <td>
  281.913
  </td> <td>
  83.692
  </td> <td>
  449.307
  </td> <td>
  532.999
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1965
  </td> <td>
  281.583
  </td> <td>
  314.199
  </td> <td>
  108.492
  </td> <td>
  487.290
  </td> <td>
  595.782
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1970
  </td> <td>
  312.736
  </td> <td>
  346.384
  </td> <td>
  138.435
  </td> <td>
  520.685
  </td> <td>
  659.120
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1975
  </td> <td>
  354.636
  </td> <td>
  364.372
  </td> <td>
  171.570
  </td> <td>
  547.438
  </td> <td>
  719.008
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1980
  </td> <td>
  349.503
  </td> <td>
  381.542
  </td> <td>
  186.580
  </td> <td>
  544.465
  </td> <td>
  731.045
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1985
  </td> <td>
  380.147
  </td> <td>
  406.047
  </td> <td>
  239.553
  </td> <td>
  546.641
  </td> <td>
  786.194
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  1990
  </td> <td>
  386.642
  </td> <td>
  409.207
  </td> <td>
  303.612
  </td> <td>
  492.237
  </td> <td>
  795.849
  </td></tr> <tr class="tablo_1"> <td height="38%">
  2000
  </td> <td>
  486.957
  </td> <td>
  488.180
  </td> <td>
  478.954
  </td> <td>
  496.183
  </td> <td>
  975.137
  </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="550"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffcc00" height="20">
  NÜFUSUN EÐÝTÝM DURUMU
  </td></tr> <tr> <td> 6 ve daha yukarý yaþtaki nüfusun (874.962) 2000 Genel Nüfus Sayýmý sonuçlarýna göre, 439.142 kadýndan 356.316'sý (% 81,13), 435.820 erkekten de 417.933'ü (% 95,88) okuma-yazma bilmektedir. Buna göre, okuma-yazma bilenlerin sayýsý 774.249 (% 88,49) olup, okuma-yazma bilmeyenler de 100.702 (% 11,51) dir.
  </td></tr></tbody></table>
Haz?rlan?yor...
X