Duyuru

Collapse
No announcement yet.

tesisler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • tesisler

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="800"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffcc00" height="20">
  TESÝSLER
  </td></tr> <tr> <td> Ýlimizde halen faaliyette bulunan Turizm iþletme belgeli 22 adet tesisin 1.099 oda ve 2.163 yataðý mevcuttur. Yatýrým belgeli tesis sayýsý ise 16 adet olup, bunlarýn da 1.051 odasý ve 2.073 yatak kapasitesi vardýr. Uzungöl konaklama tesislerinde 33 tesis, 58 bungalow tipi ev ve 13 pansiyonun toplam 951 yataðý mevcuttur. Ayrýca belediye belgeli tesis sayýsý 164 ve bunlarýnda yatak sayýsý da 5.300'dür. Ýl genelinde toplam yatak sayýsý 10.487'dir.

  Kültür ve Turizm Bakanlýðý iþletme ve yatýrým belgeli lokanta sayýsý 4 adet olup, bunlarýn kapasitesi 400 kiþidir.

  </td></tr></tbody></table> <table id="DataGrid1" style="border: 1px none rgb(231, 231, 255); font-weight: bold; font-size: xx-small; width: 800px; font-family: Tahoma; border-collapse: collapse; background-color: white;" border="1" bordercolor="#e7e7ff" cellpadding="3" cellspacing="0" rules="rows"> <tbody> <tr style="font-weight: bold; font-size: x-small; color: rgb(247, 247, 247); font-family: Verdana; background-color: rgb(74, 60, 140);" align="center" valign="center"> <td style="font-weight: bold; font-size: x-small; width: 100px; color: white; font-family: Verdana; background-color: black;">ÞENLÝK/FESTÝVAL ADI</td> <td style="font-weight: bold; font-size: x-small; width: 250px; color: white; font-family: Verdana; background-color: black;">YAPILDIÐI YER</td> <td style="font-weight: bold; font-size: x-small; width: 200px; color: white; font-family: Verdana; background-color: black;">TARÝH</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Hýdýrellez Bahar Bayramý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Þalpazarý - Acýsu</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Mayýs ayýnýn ilk Pazar günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Þalpazarý Aðasar Kültür Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Þalpazarý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Haziran ayýnýn ilk Pazar günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Sultan Murat Þehitleri Anma Günü</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Çaykara - Sultan Murat Yaylasý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">23 Haziran</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Harmantepe Þehitleri Anma Günü</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Köprübaþý - Harmantepe</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">29 Haziran</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Deniz Eðlenceleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Akçaabat</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">6 Temmuz</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Soðuksu Þenlikleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Maçka Ocaklý Köyü Liþer Yaylasý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">7 Temmuz</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Hamsiköy ve Civar Köyleri Sütlaç Festivali</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Hamsiköy ve Civarý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Temmuz ayýnýn ilk Cumartesi</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Hýrsafa Karadað Þenlikleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Düzköy - Karadað</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Temmuz ayýnýn 3.Cumartesi ve Pazar Günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Karadað Yaylasý Þenlikleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Vakfýkebir - Karadað</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Temmuz ayýnýn 2. Cumartesi ve Pazar Günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Akçaabat Uluslararasý Müzik ve Halkoyunlarý Festivali-Geleneksel Hýdýrnebi Yayla Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Akçaabat - Hýdýrnebi Yaylasý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">15-20 Temmuz</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Kadýrga Yaylasý Þenlikleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Tonya-Þalpazarý-Gümüþhane-Giresun Sýnýrý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Temmuz ayýnýn 3. Cuma Günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Alaca Yaylasý Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Þalpazarý - Alaca Yaylasý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Temmuz ayýnýn 3. Pazar Günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Taþköprü Kültür ve Yayla Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Arsin - Yomra Taþköprü Yaylasý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Temmuz ayýnýn 3. Pazar Günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Sisdaðý Þenlikleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Beþikdüzü - Þalpazarý Sis Daðý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Temmuz ayýnýn 4. Cumartesi Günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Kaldýrým Yaylasý Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Çarþýbaþý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Temmuz ayýnýn 4. Cumartesi Günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Sürmene Kültür ve Turizm Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Sürmene</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">31 Temmuz</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Uzungöl Kültür ve Turizm Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Çaykara - Uzungöl</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">1 - 2 - 3 Aðustos</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Uluslararasý Maçka-Sumela Festivali</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Maçka</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Aðustos Ayýnýn ilk haftasý</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Kurtdaðý Yayla Þenlikleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Çaykara</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Aðustos Ayýnýn ilk hafta sonu</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Yeþiltepe Yayla Þenlikleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Maçka</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Aðustos ayýnýn ilk Pazar Günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Akçaabat Kayabaþý Karaabdal Yayla Þenlikleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Kayabaþý - Akçaabat</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Aðustos ayýnýn 2.Pazar günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Kuþmer Yaylasý Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Çaykara - Kuþmer Yaylasý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Aðustos'un 2. Cumartesi - Pazar Günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Aða Konaðý Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Þalpazarý- Üzümözü Köyü</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Aðustos ayýnýn ilk Pazar Günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Kamena Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Düzköy Yaylasý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">8 Aðustos</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Zarha Daðý Þenlikleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Sürmene</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Aðustos Ayýnýn ikinci haftasý</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Ilaksa Yayla Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Maçka - Mataracý Köyü</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Aðustos'un 2.hafta sonu</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Sultanmurat Þenlikleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Çaykara</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">20 Aðustos</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Honefter Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Düzköy -Honofter Yaylasý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">20 Aðustos</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Akçaköy Harmancýk Þenlikleri</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Akçaabat - Derecik - Akçaköy</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">22 Aðustos</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Çoban Derneði Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Düzköy - Alazlý Yaylasý</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">27 Aðustos</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Ýzmiþ Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Tonya, Beþikdüzü ve Þalpazarý'nýn birleþtiði nokta (Gölkiriþ Köyü Ýzmiþ Tepesi Mevkii)</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Aðustos Ayýnýn Son Pazar Günü</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Kadýralak Yayla Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Tonya</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Eylül Ayýnýn 1.Haftasý</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Karadað Serda Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Düzköy - Karadað Yaylasý Serda Mevkii</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Eylülün 1 Haftasý</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Sivri Þenliði</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Vakfýkebir - Tonya Sýnýrý Sivri Tepesi</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">4 Eylül</td></tr> <tr style="font-size: x-small; color: rgb(74, 60, 140); font-family: Tahoma; background-color: rgb(231, 231, 255);" align="left" valign="center"> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Uluslararasý Kültür Sanat Festivali</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">Trabzon - Merkez</td> <td style="font-size: xx-small; font-family: Tahoma;" align="left">21-25 Eylül</td></tr></tbody></table>
Haz?rlan?yor...
X