Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Vazelon Manastýrý/Maçka/Trabzon

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Vazelon Manastýrý/Maçka/Trabzon

  Maçka'ya 14 km mesafede çam ormanlarý arasýndadýr. Manastýrýn kesin kuruluþ tarihi bilinmemekle beraber, bazý araþtýrmacýlar bunun M.S. 270-317 yýllarý arasýnda olabileceðini ifade etmektedirler. Ýmparator Jüstinianus tarafýndan 565 yýlýnda onarýlan manastýr, zamanýmýza kadar bir çok tamir ve tadilat görmüþtür.

  Vazelon Manastýrý, XIII. yy.dan sonra Maçka'nýn dini, kültürel ve ekonomik yapýsýnda etkili olmuþtur. Sumela Manastýrý'nýn da, yörenin en zengin manastýrý olan Vazelon Manastýrý'nýn gelirleri ile yaptýrýldýðý söylenir. Üç nefli kilisenin kuzey dýþ duvarlarýnda yer alan cennet, cehennem ve son hüküm tasvirlerinin konu edildiði freskler, canlýlýk ve güzelliklerini halen korumaktadýr. Yahya Peygembere adanan manastrý 1923 yýlýnda terkedilmiþtir

 • #2
  saol

  Yorum yap


  • #3
   güzel ama kimse yorumlamýyo

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X