Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Uzungöl

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Uzungöl

  Uzungöl Hakkýnda Önemli Bilgiler  UZUNGÖL:
  Uzungöl bir köy, yayla ve eðlence yeridir. Turistik pansiyonlarý, alabalýk lokantalarý, küçük resort tipi otelleri ve doðal manzarasý ile, az bulunur güzellikte gezi ve konaklama yeridir.

  Uzungöl doðal manzara izleme, yürüme, týrmanma ve botanik (bitki örtüsü incelemeleri) turizmine uygun bir yerdir. Uzungöl'de, bir vadi içinden akan temiz, berrak sulu bir dere, dar ve uzun küçük bir göle dökülür ve oradan taþarak akar ve Of kasabasýndan denize ulaþmak üzere Solaklý deresine (çayýna) katýlýr. Bu temiz ve berrak sulu dere ve oluþturduðu göl karaçam ve diðer karadeniz dað aðaçlarýndan oluþan ormanla çevrilidir. Uzungöl'ün bulunduðu bölge dama bulutludur. Gökyüzünün mavisi, güneþ, bembeyaz bulut, yemyeþil orman ve berrak sudan oluþan manzara insanýn iþtahýný açar. O nedenle Uzungölde yenen alabalýk daha lezzetlidir. Üstelik, alýþýlagelmiþ turistik tesis tarifelerine kýyasla, uzungöldeki lokanta (emek) ve konaklama ücretleri düþüktür. (Hava yazýn güneþliyken dahi serindir. Buna dikkat edin!)

  Uzungöl doðal parkýný ziyaret etmek istiyorsanýz, Trabzon ilinin Of ilçesinden, 38 km güneyde ve yukarýda olduðunu belirtelim. OF'a geldikten sonra, Solaklý deresinin batý kenarýndan geçen, Çaykara,Dernekpazarý, Uzungöl yazýlý trafik tabelasýyla iþaretmiþ yolu takip ederek Uzungöl'e gidebilirsiniz. Uzungöl Çaykara kasabasýndan hemen yukarýda ve deniz seviyesinden yaklaþýk 1000 metre yüksekliktedir. Uzungöle giden yol daima solaklý deresinin vadisini takip eder ve yolun etrafýnda tipik karadeniz iklimine göre bitki örtüsü ve buraya insanlar nasýl ev yapmýþlar, nasýl oturuyorlar dedirten en az bir kaç yüz metre yukarýda yamaçlarda küçük köyler (her cami bir köy kabul edersek yamaçlarda çok sayýda köy) ve yol seviyesinden evlere mal taþýmak için kullanýlan küçük teleferik benzeri çelik halatlý hatlar görürürsünüz. (Bu çeþit taþýma Rize ilindeki Fýrtýna Vadisi'nde de görünür.) Of-Çaykara arasýndaki dað köyleri yoldan o kadar yüksekte ve o kadar dik dað yamaçlarlarýnda yer almaktadýr ki, benzerleri sadece yine Trabzon-Rize-Artvin yöresinde olup, Of'un dik köyleri hepsinden daha inatçý gibidir.

  Uzungöl'e günübirlik gidip, akþama Of yada Trabzon'a geri dönebileceðiniz gibi, oradaki otel ve pansiyonlarda da konaklayabilirsiniz. Uzungölden yukarýya, Soðanlý Daðý'na veya Sultan Murat Yaylasý'na devam edebilirsiniz. Anayol olmamakla birlikte, Çaykara'dan yukarýya doðru giden yol, Bayburt'a baðlanýr. Maceracý iseniz, Uzungöl'den Bayburt istikametine devam edebilirsiniz.

  (NOT: Zirvenin arka tarfýnda ormanlar deðil keltoþ tepeler yer alýr. Çünkü karadenizden yükselen bulutlar doðu karadeniz daðlarýný arkasýna sarkmaz. O nedenle Doðu Karadeniz'de, özellikle OF-RÝZE bölgesinde çok yaðmur yaðarken, Bayburt taraflarý karadeniz ikliminden ziyade doðu anadolu iklimine yakýndýr.)

  Trabzon'da konaklamayý veya Rize'de konaklamayý düþünüyorsanýz, Trabzon Of arasýndaki karayolu mesafesinin 45 kilometre, Of Rize arasýndaki karayolu mesafesinin 25 kilometre olduðunu belirtelim. (Yani uzak deðil!)

  Özel arabanýz yoksa, Of'tan kalkan minibüslere binerek Çaykara ve Uzungöl'e gidebilirsiniz.

 • #2
  çok güzel bi yer ya ben oraya gittim insanýn ordan ayrýlasý gelmiyo tavsiye ederim arkadaþlar tabi gitmeyenler için

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X