Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Nemlizade Konaðý (Merkez)

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Nemlizade Konaðý (Merkez)
  Nemlizade Konaðý (Merkez)

  Trabzon Gazi Mahallesi’ndeki bu konaðý Nemlizade Hacý Ahmet 1896 yýlýnda yaptýrmýþtýr. Oldukça geniþ bir alana yayýlan dört katlý, harem ve selamlýktan oluþan kargir bir yapýdýr. Ýlk yapýldýðý yýllarda 22 odasý olduðu söylenmektedir. Selamlýk bölümü zemin katý ve depolarý kapsayarak yapýnýn kuzey bölümünü tümüyle kaplar.

  Zemin katta XIX. yüzyýla tarihlendirilen Kütahya iþi çini panolar bulunmaktadýr. Üst katlarda geniþ ocaklý odalar ve aðaç iþi bezemeler yaygýn olarak kullanýlmýþtýr. Güneyde yer alan hareme selamlýktan çok daha fazla özen gösterilmiþtir. Özellikle üç ve dördüncü katlar çocuklara ayrýlmýþtýr.

  Nemlizade Konaðý 1945–1963 yýllarýnda tütün deposu, 1963–1973 yýllarýnda Fatih Eðitim Enstitüsü olmuþtur. 1975’ten bu yana da Trabzon Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisi’dir.
  alýntý

Haz?rlan?yor...
X