Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kýzlar Manastýrý restore edilecek

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kýzlar Manastýrý restore edilecek

  ÝHALE AÇILDI


  Kýzlar Manastýrý restore edilecek
  17 Ekim 2008 / 10:55
  Trabzon'un Boztepe Mahallesinde bulunan Kýzlar Manastýrýnýn restitüsyon ve restorasyon uygulama projesi hizmetini yaptýrmak üzere ihale açtý.

  Trabzon Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü, Trabzon'un Boztepe Mahallesinde bulunan Kýzlar Manastýrýnýn restitüsyon ve restorasyon uygulama projesi hizmetini yaptýrmak üzere ihale açtý.

  Boztepe Mahallesi 8 numaralý parselde, 3. dereceli doðal sit olan Kýzlar Manastýrýnýn restitüsyon, restorasyon uygulama projesi hizmet alýmý iþi açýk ihale usulü ile gerçekleþtirilecek.

  Toplam 30 günlük süreyi kapsayacak olan iþin ihalesi, Trabzon Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünde 30 Ekim 2008 tarihinde saat 10.00'da yapýlacak.

  Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, en düþük fiyat esasýna göre belirlenecek olan ihaleye sadece yerli firmalar girebilecek.

  Þartname ayný adresten görülebileceði gibi bedeli mukabili yine ayný yerden satýn alýnabilecek.

  Þartnameye göre hazýrlanacak olan teklifler ihale günü ihale saatine kadar Trabzon Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýhale Komisyon baþkanlýðýna götürü bedel üzerinden verilecek.

  Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþmesi imzalanacak.

  Ýþin tamamý için teklif verilecek olan ihalede katýlýmcýlar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.


  Kaynak:AA

 • #2
  --->: Kýzlar Manastýrý restore edilecek

  MoMoXa61 foruma hoþ geldin..

  paylaþýmýmda yapmýþ olduðum bir yanlýþlýkþlýðý þu an gördüm bundan dolayý dolayý silip yeniden eklemek zorunda kalýnca yorumunda silindi özürdilerim.ayrýca yorumun içinde teþekkür ediyorum..

  Yorum yap


  • #3
   --->: Kýzlar Manastýrý restore edilecek

   rica ederim gulcan haným bilgi paylaþýmý için tskler

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X