Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Uzungöl'e Turistlerin Yoðun Ýlgisi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Uzungöl'e Turistlerin Yoðun Ýlgisi
  Uzungöl'e Turistlerin Yoðun Ýlgisi
  05 Aðustos 2008 / 10:06
  Uzungöl'e Araplarýn ilgisi büyük

  Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de bin 200 yatak kapasiteli tesisler talebin ancak yüzde 25-30'unu karþýlayabilirken, turistlerin büyük çoðunluðunu Araplarýn oluþturduðu bildirildi.
  Uzungöl Belde Belediye Baþkaný Mehmet Nuri Alibeyoðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Trabzon'a 99 kilometre ve Çaykara ilçesine 19 kilometre uzaklýkta, deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikte bulunan beldenin ilgi gördüðünü söyledi.
  Alibeyoðlu, Uzungöl'ün son yýllarda önemli tur acentelerinin programlarýna dahil edildiðini ifade ederek, ''Bu geliþme beldemizin prestiji için çok önemli. Böylece önemli tur acentelerinin güzergahlarýnda yer alan Uzungöl'e yerli ve yabancý turistler büyük ilgi gösteriyor'' dedi.
  Beldede otel, motel ve pansiyon olmak üzere yaklaþýk 50 tesisin bin 200 yatakla kapasitesiyle hizmet verdiðini anlatan Alibeyoðlu, ''Uzungöl'deki tesislerimiz geçen yýl olduðu gibi bu yýl da yüzde yüz kapasiteyle hizmet veriyorlar. Beldemize gelen yerli ve yabancý turistlerin yüzde 75'i kalacak yer bulamýyor. Uzungöl'ü ziyaret eden turistlerin sadece yüzde 25-30'una hizmet verilebiliyor'' diye konuþtu.

  'EN UZUN ARAPLAR KALIYOR
  Alibeyoðlu, Uzungöl'e serin ve yaðýþlý hava dolayýsýyla özellikle Ortadoðu ülkelerinden gelen turistlerin büyük ilgi gösterdiðini belirterek, þöyle devam etti:
  ''Uzungöl'ü temmuz ayýnda 200 bini aþkýn turist ziyaret etti. Turistlerin büyük çoðunluðu, Araplar, Ýsrailliler ve Avrupalýlardan oluþuyor. Özellikle Araplar, beldemizde en az bir hafta, 10 gün kalýyorlar. Pazarlýk yapýp, daha uzun süreli pansiyon kiralayanlar da oluyor. Bazýlarý burada neredeyse 1-2 ay kalýyor. Araplar Uzungöl için 'dünyada cennet varsa burasýdýr' diyorlar. Serin, yaðýþlý hava onlar için bulunmaz nimetler. Bu nedenle de kalýþ süreleri diðer yabancý turistlere oranla daha fazla.''
  Tesis sahiplerinin fiyatlarý biraz yüksek tuttuðunu, bunu nedeninin de sezonun 3 ay olmasýndan kaynaklandýðýný ifade eden Alibeyoðlu, ''Yatýrýmcý yýlýn sadece 3 sayýnda gelir elde ediyor. Bu nedenle de çok fazla da haksýz sayýlmazlar'' dedi.

  UZUNGÖL
  Türkiye'nin ve Doðu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl, Trabzon'a 99 kilometre ve Çaykara ilçesine 19 kilometre uzaklýkta, deniz seviyesinden 1090 metre yükseklikte bulunuyor.
  Heyelan nedeniyle Haldizen deresinin önünün kapanmasý sonucu oluþan Uzungöl'ün kenarýndaki dik yamaçlarda yer alan muhteþem orman örtüsü, gölün yakýnýndaki Þerah köyünün yöreye uygun tarzda yapýlmýþ eski ahþap evlerinin güzelliðiyle bütünleþiyor.
  Uzungöl, yakýnýndaki Þekersu ve Demirkapý yaylalarýyla, binlerce yerli ve yabancý turistin ilgisini çekiyor.

  <script type="text/javascript">changeTarget(document.getElementById(" news_content"))</script>
  Kaynak:

 • #2
  ---&gt;: Uzungöl'e Turistlerin Yoðun Ýlgisi

  Hakikaten benimde dikkatimden kacmadi üc hafta önce oradaydim
  bir hayli arap turiste rasladim bende
  Araplar icin cok cazip bir yer olsa gerek sahradan cölden
  yesil bir cennet mekana gelmek

  Yorum yap


  • #3
   ---&gt;: Uzungöl'e Turistlerin Yoðun Ýlgisi

   Araplarýn müthiþ bir ilgisi var Karadenize..
   Uçak dolusu arap iniyor Trabzon havaalanýna ben 4 uçak gördüm bu sene sadece benim gördüklerim bunlar..
   Ve uçak full arap dolu anlamadým gitti..
   Hatta bir grup düðünlerini burada yapðtý onuda biiyorum

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X