Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Sümela turistlerin gözdesi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Sümela turistlerin gözdesi
  Sümela turistlerin gözdesi
  08 Temmuz 2008 / 10:46
  Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Sümela Manastýrý, yerli ve yabancý turistlerin akýnýna uðruyor.

  Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Sümela Manastýrý, yerli ve yabancý turistlerin akýnýna uðruyor.
  Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altýndere Milli Parký içinde bulunan Sümela Manastýrý, tatil için tarih ve doðayý tercih eden yerli ve yabancý turistleri aðýrlýyor.

  Altýndýrý Vadisi'nden yaklaþýk 300 metre, denizden ise 1239 metre yükseklikte bulunan manastýra, özellikle hafta sonlarý, yerli ziyaretçiler daha da çok geliyor.

  Sümela Manastýrý'na ziyarete gelenler, manastýrýn muhteþem güzelliðinin yaný sýra, serin bir havada doðayla iç içe olmanýn keyfini de çýkarýyor.
  Turlarla ya da kendi araçlarýyla Altýndere Vadisi'ndeki tesislere gelen ziyaretçiler, nazlanýrcasýna aðaç dallarý arasýna saklanan Sümela'yý gördükten sonra, Kara Dað'ýn yamacýna tutunmuþ olan bu mekana ulaþmak için ya araçtan inerek zorlu bir patika yolculuðu göze alýyor ya da araçla 2-3 kilometre daha yukardan dolaþtýktan sonra kendilerini bekleyen 500-600 metrelik baþka bir patika yolu seçiyor.

  Kendine güvenen az sayýda ziyaretçi, vadiden manastýra kadar yaklaþýk bin 300 metrelik dik patika yolu tercih ederek, ormanýn arasýndan yaklaþýk 1 saat süren bir yürüyüþün ardýndan Sümela Manastýrý'na ulaþýyor.
  Ziyaretçilerin çoðu ise yeni yapýlan stabilize yolu tercih ederek, araçlarýyla 2-3 kilometre daha gittikten sonra az bir patika yolla manastýra gidiyor.
  Her iki yolu da tercih eden ziyaretçiler, gürgen, kayýn ve çam aðaçlarýnýn gölgelediði zorlu ama keyifli patika yolculuðunun ardýndan ulaþtýðý manastýrda, tarihi ve doðal güzellikler karþýsýnda yorgunluðunu unutuyor.
  Yol kenarýnda satýlan taze mýsýrlar ve yerel kýyafetleriyle kemençe çalanlar, ziyaretçilerin bu yolculuðuna ayrý bir renk katýyor.

  Bol bol fotoðraf çeken ziyaretçiler, yapýmý 4. yüzyýla kadar dayandýðý belirtilen ve hizmet birimleri, misafirhane, mutfak, ayazmanýn dýþýnda 72 odasý bulunan, ancak restorasyon devam ettiði için bazý bölümleri kapalý olan bu tarihi mekanda uzunca vakit geçiriyor.
  Sümela Manastýrý ziyaretçilerini çoðunu aðýrlayan Altýndere Vadisi'ndeki Sümela Tesisleri yetkilileri, bölgeye gelen turist sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný, ancak bu yýl temmuz ayýnýn gelmesiyle yoðun bir ziyaretçi akýnýyla karþýlaþtýklarýný söylediler.


  <script type="text/javascript">changeTarget(document.getElementById(" news_content"))</script>
  Kaynak:

 • #2
  ---&gt;: Sümela turistlerin gözdesi

  bende gelme þansý olmadýðý için sadece böylece resimlerle avutuyorum kendimi bilgine tþk ederim gülcan olsun yinede resimde olsa mutlu ediyor beni

  Yorum yap


  • #3
   ---&gt;: Sümela turistlerin gözdesi

   saðýr_sessizlik yorumlarýn için teþekkür ederiyorum ..

   Yorum yap


   • #4
    ---&gt;: Sümela turistlerin gözdesi

    Evet Sümela turistlerin gözdesi gerçekten..Bende yeni fotolarýný çekmiþtim daha yeni.Ekleyeyim..


    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X