Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Maçka’da rafting heyecaný

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Maçka’da rafting heyecaný
  Maçka’da rafting heyecaný
  13 Mayýs 2008 / 15:53
  Trabzon'un Maçka ilçesinde turizmin geliþtirilmesi anlamýnda çalýþmalar sürüyor.

  Bu anlamda geçen yýl deneme mahiyetinde ilçe merkezinde Maçka deresi üzerinde yapýlan rafting gösterisinden olumlu sonuç alýnmýþtý. Bunun üzerine de bu yýl düzenlen 1. Maçka Sumela Rafting Þenliði 17-18 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak.

  17 Mayýs Cumartesi günü saat 10.00'da Çatak mevkiinden baþlayacak rafting heyecaný ilçe merkezinde sona erecek. Þenliðe bölgede raftingin geliþmesine öncülük eden Artvinli raftingcilerin yaný sýra bölgedeki diðer illerden raftingciler katýlacak.

  Maçka Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada, Maçka'nýn tanýtýmýna büyük önem verdiklerini belirterek ''Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde Dünyaca ünlü Sumela Manastýrý'nýn yaný sýra bir çok tarihi yapýt bulunmaktadýr. Ayrýca eþsiz doðal güzelliðe sahip yaylalarýmýz var. Biz buralara daha çok turistin gelmesini hedefliyoruz. Ayrýca bununla sýnýrlý kalmayýp turizmi daha da çeþitlendirmeyi düþünüyoruz. Bu anlamda rafting þenliði buna büyük katký saðlayacaktýr.Rafting þenliðinin bundan sonra Akarsu debisinin uygun olmasý halinde sürekli olarak yapýlacak"  <script type="text/javascript">changeTarget(document.getElementById(" news_content"))</script>
  Kaynak:

  <script type="text/javascript">getNormalSWF("300", "250", "http://www.haber61.net/images/banner/cankaya.swf");</script><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" height="250" width="300">  <embed style="z-index: 2002;" src="http://www.haber61.net/images/banner/cankaya.swf" scale="exactfit" quality="high" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" height="250" width="300"></object>

 • #2
  ---&gt;: Maçka’da rafting heyecaný

  Raftink Artik Trabzon Yoresindede Yaginlaþti

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X