Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Yayla Þenlikleri Tarihleri Ve Yerleri

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Yayla Þenlikleri Tarihleri Ve Yerleri

  Trabzon ve yörelerinde yapýlan yayla þenliklerini tarihleri ve yerleri ile birlikte tanýyalým...


  HIDRELLEZ BAHAR BAYRAMI
  YERÝ VE TARÝHÝ : Þalpazarý – Mayýs 1.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Þalpazarý Kaymakamlýðý  BEÞÝKDÜZÜ KÜLTÜR SANAT VE DENÝZ FESTÝVALÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Beþikdüzü - 20-22 Mayýs
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Beþikdüzü Kaymakamlýðý-Belediye Baþkanlýðý  AÐASAR KÜLTÜR ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Þalpazarý - 05 Haziran
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Þalpazarý Belediye Baþkanlýðý  LÝÞER YAYLASI SOÐUKSU ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Maçka – 07 Temmuz
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Ocaklý Köyü Muhtarlýðý-Derneði  TAÞKÖPRÜ YAYLA ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Arsin – 09 Temmuz
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Asrin Belediye Baþkanlýðý  KARADAÐ YAYLA ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Vakfýkebir - Temmuz 2.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Vakfýkebir Belediye Baþkanlýðý  ULUSLARARASI AKÇAABAT MÜZÝK VE HALK OYUNLARI FESTÝVALÝ VE GELENEKSEL HIDIRNEBÝ YAYLA ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Akçaabat - 15-20 Temmuz
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Akçaabat Kaymakamlýðý-Belediye Baþkanlýðý  HIRSAFA YAYLA ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Düzköy - 16-17 Temmuz
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Çalköy Belediye Baþkanlýðý  ORTAALAN ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Þalpazarý – Temmuz 2.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Aðýrtaþ Köyü Muhtarlýðý  ALACA YAYLASI ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Þalpazarý - Temmuz 3.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Gökçe Köy Muhtarlýðý


  KADIRGA YAYLASI ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Þalpazarý – Temmuz 3.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Þalpazarý-Tonya-Gümüþhane  MAÇKA SUMELA KÜLTÜR SANAT FESTÝVALÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Maçka – 23-25 Temmuz
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Maçka Belediye Baþkanlýðý  SÝSDAÐI ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Þalpazarý - Temmuz 4.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Geyikli Belediye Baþkanlýðý  AKSU KÖYÜ ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Sürmene - Temmuz 4.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Aksu Köyü Sosyal yardýmlaþma ve Kültür Derneði  ZARHA DAÐI ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Sürmene - Temmuz 4.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Sürmene Yardýmlaþma Vakfý  ÇAMBURNU ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Sürmene - Temmuz 4.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Çamburnu Kültür ve Yardýmlaþma Derneði  KEÞAN BALIKÇILIK VE KÜLTÜR FESTÝVALÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Çarþýbaþý - Temmuz 4.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Çarþýbaþý Belediye Baþkanlýðý


  KALDIRIM YAYLA ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Çarþýbaþý - Temmuz 4.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Çarþýbaþý Belediye Baþkanlýðý


  FINDIK VE KARAYEMÝÞ FESTÝVALÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Arsin – 29-30 Temmuz
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Arsin Belediye Baþkanlýðý  ULUSLARARASI MAÇKA SUMELA FESTÝVALÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Maçka – 01-07 Aðustos
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü - Aktürk Turizm A.Þ.  EKMEK VE KÜLTÜR FESTÝVALÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Vakfýkebir - Aðustos 1.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Vakfýkebir Belediye Baþkanlýðý  DÜZKÖY YAYLA ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Düzköy - 07 Aðustos
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Düzköy Belediye Baþkanlýðý  YEÞÝLTEPE YAYLA ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Maçka - Aðustos 1.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Örnekalan Köyü Muhtarlýðý Örnekalan Köyü


  AÐA KONAÐI ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Þalpazarý - Aðustos 1.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Üzümözü Köyü Vakfý  KURTDAÐI YAYLA ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Çaykara - Aðustos 1.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Kurtdaðý Yayla Þenlikleri Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkanlýðý  ÝLAKSA YAYLA ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Maçka - 14 Aðustos
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Mataracý Köyü Muhtarlýðý- Derneði  KARAABDAL HALK ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Akçaabat - Aðustos 2.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Iþýklar Belediye Baþkanlýðý  HONEFTER YAYLA ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Düzköy - 20 Aðustos
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Çayýrbaðý Belediye Baþkanlýðý  SORZÝ YAYLA ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Maçka - Aðustos 3.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Sevinç Köyü Muhtarlýðý-Derneði  SULTANMURAT YAYLA ÞENLÝKLERÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Çaykara – 20 Aðustos
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Çaykara Kaymakamlýðý  TONYA TEREYAÐI KÜLTÜR VE SANAT FESTÝVALÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Tonya - Aðustos 4.Haftasý
  DÜENLEYEN KURULUÞ : Tonya Belediye Baþkanlýðý  ÇOBAN DERNEÐÝ YAYLA ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Düzköy - 27 Aðustos
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Alazlý Köyü Muhtarlýðý  GELENEKSEL HAYRAT BULUÞMASI
  YERÝ VE TARÝHÝ : Hayrat - Aðustos 4.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Hayrat Makililer Kültür ve Yardýmlaþma Derneði  BÜYÜK HARMAN ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Hayrat - Aðustos 4.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Hayrat Makililer Kültür ve Yardýmlaþma Derneði  ÝZMÝÞ ÞENLÝÐÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Þalpazarý - Aðustos 4.Haftasý
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Þalpazarý  ULUSLAR ARASI KÜLTÜR SANAT FESTÝVALÝ
  YERÝ VE TARÝHÝ : Merkez – 21-25 Eylül
  DÜZENLEYEN KURULUÞ : Trabzon Belediye Baþkanlýðý - Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü


  trabzonda yapýlan þenlikler tarihleri ve yerleri ile verilmiþtir eksik olan yada unutulan þenlikleri devamýnda yayýnlanmasý için bize bildirin.
Haz?rlan?yor...
X