Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Ýlinde Mevcut Mesire Yerleri

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Ýlinde Mevcut Mesire Yerleri

  <table style="border-collapse: collapse; margin-top: 10px;" id="AutoNumber3" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" height="479" width="96%"><tbody><tr><td height="24" width="100%"> KAYABAÞI A TÝPÝ MESÝRE YERÝ:
  </td> </tr> <tr> <td height="108" width="100%">

  </td> </tr> <tr> <td height="40" width="100%">
  Trabzon ili Akçaabat ilçesi sýnýrlarý dâhilinde yer alan Mesire Yeri 1994 yýlýnda tefrik edilmiþ olup,120 hektar büyüklüðündedir. Akçaabat Ýlçesine 43, Trabzon�a 56 km. mesafede olan Mesire Yeri içinde Giriþ-kontrol kulübesi, Otopark, 1 Büfe, 2 WC, 1 Çocuk oyun alaný ile piknik üniteleri yer almaktadýr.Mesire Yeri 28.06.2004 tarihinde Protokolle Iþýklar Belediyesine kiralanmýþtýr.
  </td> </tr> <tr> <td height="36" width="100%"> SAVANADOZ A TÝPÝ MESÝRE YERÝ:
  </td> </tr> <tr> <td height="114" width="100%">

  </td> </tr> <tr> <td height="40" width="100%">
  Mesire Yeri Trabzon ili Düzköy Ýlçesi sýnýrlarý içinde yer almakta olup, alaný 23,5 hektardýr. 2001 yýlýnda tefrik edilmiþtir. Düzköy ilçesi�ne 11, Trabzon�a 46 km. mesafededir. Mesire Yeri içinde 15 adet Ahþap bungalov ve 1 adet Kýr gazinosu yer almaktadýr. Mesire Yeri 2001 yýlýnda Protokolle 12 yýllýðýna Trabzon Valiliðine (Özel Ýdare Genel Sekreterliðine) verilmiþtir. Kira bedeli Protokol gereði gayrisafi gelirin %3�ü oranýndadýr.
  </td> </tr> <tr> <td height="33" width="100%"> ÇAL-ÇAMÝLÝ B TÝPÝ MESÝRE YERÝ:
  </td> </tr> <tr> <td height="85" width="100%">

  </td> </tr> <tr> <td height="40" width="100%">
  Trabzon ili, Düzköy ilçesi sýnýrlarý içinde yer alan Mesire Yeri 2003 yýlýnda tefrik edilmiþ olup, 17 hektar büyüklüðündedir. Düzköy ilçesine 12, Trabzon iline 56 km. uzaklýktadýr. Mesire yerinde Giriþ-kontrol kulübesi, Alýþveriþ Ünitesi, 1 WC, 4 Kamelya, 1 Yaðmur Barýnaðý, 2 Çeþme ve 1 Bulaþýk Yýkama Yeri, 3 Pergola ve Otopark bulunmaktadýr. Mesire Yerinin 2 km yakýnýnda ilginç özelliklere sahip Çal Maðarasý yer almaktadýr. Maðara turizminin geliþmesi ile Mesire Yerinin önemi giderek artacaktýr.2007 yýlýnda iþletmeciliði Çal Belediye Baþkanlýðýna kiralanmýþtýr. 2007 kira bedeli 1.500,00 YTL�dir.
  </td> </tr> <tr> <td height="37" width="100%"> TÝLKÝBELÝ B TÝPÝ MESÝRE YERÝ:
  </td> </tr> <tr> <td height="111" width="100%">

  </td> </tr> <tr> <td height="40" width="100%">
  Trabzon ili, Araklý ilçesi sýnýrlarý içinde yer alan Mesire Yeri Dað yolu-Pazarcýk yolu üzerindedir. Araklý ilçesine 49, Trabzon iline 82 km. uzaklýktadýr. Mesire Yeri 2005 yýlýnda tefrik edilmiþ olup, alaný 6 hektardýr. Saha üzerinde 1 Yaðmur barýnaðý, 6 Kamelya, 2 Çeþme ve 1 WC bulunmaktadýr. Mesire alanýnýn bulunduðu mevkii ayný zamanda turizm alanýdýr. Gelecekte turizm imkânlarýnýn geliþmesi ile birlikte Mesire Yerinin önemi artacaktýr. Mesire Yeri iþletmeciliði 2007 yýlýnda 3 yýllýðýna Erikli Köyü Muhtarlýðýna kiralanmýþ olup, 2007 yýlý kira bedeli 240,00 YTL�dir.
  </td> </tr> <tr> <td height="36" width="100%"> ÇAMBURNU B TÝPÝ MESÝRE YERÝ:
  </td> </tr> <tr> <td height="105" width="100%">

  </td> </tr> <tr> <td height="40" width="100%">
  Trabzon ili Sürmene ilçesi sýnýrlarý içinde yer alan Mesire Yeri 1967 yýlýnda tefrik edilmiþ olup, 5,1 hektar büyüklüðündedir. Sürmene ilçesine 7, Trabzon iline ise 45 km. uzaklýktadýr. Mesire Yeri, Türkiye�de sarýçam ormanlarýnýn denize yaklaþtýðý iki noktadan birisidir. Sahada 1 Büfe, 3 Yaðmur Barýnaðý, 1 Kýr Gazinosu, 2 WC, 1 Çocuk Oyun Alaný bulunmaktadýr. Sahanýn iþletmeciliði 1998 yýlýnda 10 yýllýðýna özel sektöre kiralanmýþ olup, 2007 kira bedeli 18.583,00 YTL�dir. Kira süresi 31.12.2007 tarihinde sona ermekte olup, 2008 yýlýnda yeniden kiralanacaktýr.
  </td> </tr> <tr> <td height="40" width="100%"> SAZALAN B TÝPÝ MESÝRE YERÝ:
  </td> </tr> <tr> <td height="141" width="100%">

  </td> </tr> <tr> <td height="40" width="100%">
  1988 yýlýnda tefrik edilen Mesire Yeri 5 hektar büyüklüðündedir. Trabzon ili Tonya ilçesi sýnýrlarý içinde yer alan Mesire yeri Tonya ilçesine 26, Trabzon iline ise 90 km. uzaklýktadýr. Alanda 1 Kýr Gazinosu, 1 Büfe, 1 WC, 1 Otopark ve piknik üniteleri yer alýr. Mesire Yeri iþletmeciliði 2004 yýlýnda 3+3+4 yýl þeklinde özel sektöre kiralanmýþtýr. 2007 yýlý kira bedeli 1.581,00 YTL�dir. Gezilip görülmesi gereken alanlardan biri olarak dikkat çekmektedir.
  alýntý

  </td></tr></tbody></table>

 • #2
  ---&gt;: Trabzon Ýlinde Mevcut Mesire Yerleri

  Harika olmuþ ablacým ben bile bundan daha düzenli bir konu açamazdým herhalde eline emeðine saðlýk

  Yorum yap


  • #3
   ---&gt;: Trabzon Ýlinde Mevcut Mesire Yerleri

   Yorumun için teþekkür ederim empydaha düzenli konu açmada senin yanýnda ben daha çýrak aþamasýndayýmAllah razý olsun bu kadarýný yapabiliyorsam sizlerin sayesinde sizlerden öðrendim.sizin gibi öðretmekten asla kaçýnmayan sabýrlý hemþerilerimi burda yakalamýþ olduðum için ben þanslýydým..Doða harikasý cennet memleketim Trabzonumun tanýtýmýna da küçükte olsa katkým olabiliyorsa ne mutlu bana.

   Yorum yap


   • #4
    ---&gt;: Trabzon Ýlinde Mevcut Mesire Yerleri

    Paylaþim Icin Tþk Cok Guzel Mesire Yerleri

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X