Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Zigana'da Kayak Keyfi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Zigana'da Kayak Keyfi

  Zigana'da Kayak Keyfi <hr style="color: rgb(224, 224, 224);" size="1"> <!-- / icon and title --><!-- message --> Trabzon Valisi Nuri Okutan, Doðu Karadeniz Zigana Turizm Birliði Birlik Meclis Toplantýsý'na katýlmak için gittiði Zigana Daðý'nda kayak yaptý. Gümüþhane Valisi Enver Salihoðlu ile birlikte katýldýðý toplantý sonunda toplantýya katýlanlarý kayak yapmaya davet eden Vali Okutan, kayakta da hünerini gösterdi.

  Eðitim alanýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla tanýnan Vali Nuri Okutan, sadece eðitimde deðil sporda da baþarýlý olduðunu Zigana'da kayak yaparak gösterdi.

  Yamaç paraþütü yapan, tek pervaneli "micro light" tipi uçak kullanan, rallilerde direksiyon baþýna geçen, rafting, yelken, binicilik ve týrmanýþ gibi sporlarla da yakýndan ilgilenen Vali Okutan, bir Vali'de görmeye alýþkýn olmadýðýmýz þekilde "sporcu" kimliðini öne çýkararak halkla bütünleþiyor.

  Sporun insanlarý dinamik tuttuðunu ifade eden Vali Okutan, "Rafting yapýyorum, yamaç paraþütü yapýyorum, su kayaðý, kar kayaðý yapýyorum, ata biniyorum. Hem halkla iç içeyim hem de insanlarý dinamik tutmaya çalýþýyorum. Bunu Siirt'te de yaptým, Sakarya'da da yaptým. Halkýn çoðu akan suyu, gölünü bilmiyor. Buralardan faydalanmamýz gerektiðini onlara gösteriyorum" dedi.

  Vali Okutan, bölgenin kayak merkezine dönüþmesini istediklerini ifade ederek, kayak yaparak bu bölgenin adýnýn duyulmasýný ve turizm açýsýndan canlanmasýný amaçladýklarýný belirtti.


  alýntý
Haz?rlan?yor...
X