UEFA DÝNOMA BÜKREÞ'Ý YAKTI

UEFA Disiplin Komisyonu, Dinamo Bükreþ - Slovan Liberec maçýnda çýkan olaylar sonucu yarým kalan maçla ilgili kararýný açýkladý.
UEFA Disiplin Komisyonu, Dinamo Bükreþ - Slovan Liberec maçýnda çýkan olaylar sonucu yarým kalan maçla ilgili kararýný açýkladý.
Buna göre, Dinamo Bükreþ 3-0 hükmen yenik sayýlýrken, önümüzdeki 3 Avrupa kupasý maçýný seyircisiz oynama cezasý verildi. Kulüp ayrýca 50 bin euro para cezasýna çarpýtýldý.
Komisyon, önümüzdeki iki yýl içinde benzer bir olayýn tekrarlanmasý durumunda Dinamo Bükreþ kulübünün 3 yýllýðýna Avrupa kupalarýndan uzaklaþtýrýlacaðý þerhini düþtü.
Geçtiðimiz perþembe gecesi Dinamo Bükreþ ile Slovan Liberec arasýnda oynanan maçta, Bükreþli bir grup taraftar takýmlarýnýn 2-0 yenik duruma düþmesini hazmedememiþ; sahaya inmiþti. Slovan Liberec'li oyuncularýn soyunma odalarýna kaçýþmalarý üzerine Alman hakem Thomas Einwaller maçý iptal etmiþti.


26 Aðustos 2009