Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Fatih Terim'e MÝLLÝ SUCUK

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Fatih Terim'e MÝLLÝ SUCUK

  FATÝÝH TERÝM'E MÝLLÝ SUCUK
  Kayseri'de pastýrma sucuk satýþý yapan Mehmet Ýpeker, A Milli Futbol Takýmý'nýn yarýn Estonya ile yapacaðý maç öncesi vitrinini kýrmýzý beyaz renklere boyadýðý sucuklarla süsledi.

  Tarihi Kale Çarþýsý'nda pastýrma sucuk satýcýlýðý yapan Mehmet Ýpeker, yarýn A Milli Futbol Takýmý'nýn Estonya ile yapacaðý maç öncesi satýþlarýnýn arttýðýný, Kayseri'ye gelen taraftarlarýn alýþveriþ yapmaya baþladýðýný anlattý.

  MÝLLÝ SUCUKLAR

  Yeni yapýlan Kadir Has Stadyumu'nda ilk kez resmi milli maç yapýlmasýnýn Kayseri için sevindirici olduðunu ifade eden Mehmet Ýpeker, þunlarý söyledi:

  ''Pastýrma ve sucuk Kayseri'nin sembolü olarak biliniyor. Satýþa sunduðumuz sucuklarýn bir bölümünü A Milli Futbol Takýmý'nýn rengi olan kýrmýzý beyaz renklere boyadýk. Sucuðun baðýrsak olan dýþ kýsmý boya ile temas ediyor. Yemeden önce baðýrsak soyulacaðý için sucuklara bir zarar gelmiyor. Vitrine astýðýmýz renkli sucuklardan isteyene az miktarda olmak þartýyla satýyoruz. Kýrmýzý beyaz renkli sucuklarýmýz böylece 'milli sucuk' lakabýný da almýþ oldu.''

  TERÝM'E DE SUCUK VERECEK

  Mehmet Ýpeker, A Milli Futbol Takýmý Teknik Direktörü Fatih Terim'e milli sucuklardan ve pastýrmalardan oluþan bir paket hazýrladýklarýný da belirterek ''Fatih Terim'i çok seviyoruz. Bu maçý kazanacaðýmýza inanýyorum. Kýrmýzý-beyaz renklere boyadýðýmýz milli sucuklardan ve ünlü kuþgömü pastýrmasýndan hazýrlayacaðým özel bir paketi maç öncesi Fatih Terim'e hediye edeceðim'' diye konuþtu.


  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X