Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Estonya'dan Þok Açýklama!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Estonya'dan Þok Açýklama!

  ESTONYA'DAN ÞOK AÇIKLAMA

  Piiroja: Türkiye'ye yardýmcý olacaðýz
  Estonya Milli Takýmý'nýn tecrübeli oyuncularýndan Raio Piiroja, “Hem Bosna hem Türkiye ile maçlarýmýz var. Bosna'ya çelme takýp, Türkiye'ye yardýmcý olacaðýz” dedi.

  ESTONYA Milli Takýmý'nýn futbolcularýndan Raio Piiroja, Milli Takýmýmýz'a yardýmcý olacaklarýný söyledi. Hem Bosna, hem Türkiye ile oynayacaklarýný hatýrlatan tecrübeli oyuncu, “Bosna'ya çelme takýp, Türkiye'ye yardýmcý olacaðýz” diyerek ilginç bir söylemde bulundu. Estonya Milli Takým Teknik Direktörü Tarmo Rüütli, “Türkiye bizden daha güçlü bir takým. Ancak, futbolda düzgün çalýþýrsanýz, iþinizi iyi yaparsanýz sonuç güzel olur” diye konuþtu.
  Rüütli, karþýlaþmaya iyi hazýrlandýklarýný ve tam kadro olarak Kayseri'ye geldiklerini belirtti.
  Kendi sahalarýnda oynadýklarý karþýlaþmada 1 puan aldýklarýný hatýrlatan Rüütli, “Kendi evimizde oynadýðýmýz maçta iyi bir oyun sergilemiþtik. Bunu yapmak yine mümkün. Türk Milli Takýmý çok ciddi ve zorlu bir rakip. Ýlginç bir karþýlaþma olacak. Dünya Kupasý finalleri için þansýmýzý kaybettik, ama bundan sonrasý için takýmýmýzý hazýrlayacaðýz. Bu durum halen gruptan çýkma þansý bulunan Türkiye için baský unsuru oluþturacak. Türkiye'nin durumu epey zorlaþtý, ama grupta her þey mümkün. Bu anlamda Türkiye'nin önünde engel olduðumuz için üzgünüz” diye konuþtu.

  Kayseri'yi gezdiler

  ESTONYA kafilesi, Kayseri'deki tarihi eserleri gezdi. Estonyalýlar dün sabah Cumhuriyet Meydaný'ndaki Mimar Sinan Parký'nda yürüyüþ yaptý. Parkýn içindeki Selçuklu eseri Gevher Nesibe Týp Tarihi Müzesi'ni ilgiyle izleyen Estonyalýlar, Mimar Sinan'ýn heykeli önünde fotoðraf da çektirdiler. Neþeli tavýrlarýyla dikkati çeken futbolcular, “Türkiye“ diye de baðýrdýlar.


  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X