Duyuru

Collapse
No announcement yet.

B.Hersek'te Çirkin Dedikodu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • B.Hersek'te Çirkin Dedikodu

  B.HERSEK'TE ÇÝRKÝN DEDÝKODU
  Bosna Herkes'te yayýlan bu çirkin dedikodu Türkiye cephesinde þaþkýnlýða neden oldu.
  Türkiye'nin Ermenistan'a teþvik primi göndereceði iddialarý ortalýðý karýþtýrdý.

  Habertürk gazetesindeki habere göre; Türkiye ile Dünya Kupasý'na katýlmak için kýyasýya bir mücadeleye giren Bosna Hersek'te ilginç geliþmeler yaþanýyor.

  Avaz Gazetesi'nde yer alan haberde, 9 Eylül'de oynanacak olan Bosna Hersek-Türkiye maçý öncesi saha dýþý oyunlarý baþladýðý ileri dürüldü. Haberde, Türkiye'nin B.Hersek'in cumartesi Zenica'da karþýlaþacaðý rakibi Ermenistan'a teþvik primi teklif etmeye hazýrlandýðý þekilnde çirkin söylentilere yer verildi. Bosna'nýn hocasý Miroslav Blazeviç'a de sorular yöneltildi.

  "PARA HER KAPIYI AÇAR"

  Blazeviç önce "Bu tip þeylere inamýyorum. Çünkü Türkiye-Ermenistan tarihsel iki düþman. Aralarýnda 100 yýldýr süren çekiþmeler var. Diyalog kuramazlar" diyerek teþvik primi gönderilmesine ihtimal vermediðini söyledi. Bosnalý Sýrp teknik adam, daha sonra "Þu da bir gerçek ki, paranýn açamayacaðý kapý yoktur. Bunu unutmamak lazým. Bu tip durumlar futbolda var. Sanmýyorum, ancak bu tip haberler bize de geliyorç Futbol büyük bir ticaret oldu" ifadesini kullandý.


  02.09.2009
Haz?rlan?yor...
X