Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri Maç Programý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri Maç Programý

  DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERÝ MAÇ PROGRAMI

  Dünya Kupasý Avrupa elemelerinde sona yaklaþýlýyor

  2010 Dünya Kupasý Avrupa elemelerinde grup mücadelesinin sonu yaklaþýrken, bazý takýmlar grup liderliðini garantilemeye çalýþýrken, bazýlarý da en azýndan play-off þansýný devam ettirmek için mücadele edecek. Cumartesi günü dokuz grupta oynanacak 21 karþýlaþma öncesinde sadece Hollanda grup lideri olarak finallere doðrudan katýlma hakkýný garantilemiþ durumda.
  Gruplarýný zirvede bitiren dokuz takým direkt olarak 2010 Dünya Kupasý finallerine gidecek. En iyi sekiz ikinci, iki ayaklý play-off eþleþmelerinde kozarýný paylaþacak ve Avrupa'dan dört takým daha finallere katýlma hakký kazanacak.
  5 ve 9 Eylül'de oynanacak maçlar öncesinde gruplarda son durum þöyle:
  1. GRUP

  Altý maç sonunda Danimarka 16 puanla lider, Macaristan 13 puanla ikinci sýrada. 9 puaný bulunan Portekiz cumartesi günü deplasmanda Danimarka'yý yenmek zorunda, kaybettiði takdirde grup liderliði þansýný yitirecek ve ikinci sýra için þansýný zorlayacak.
  Macaristan evinde 9 puanlý Ýsveç'i yendiði takdirde 24 yýl sonra Dünya Kupasý'na gitmek için önemli bir engeli aþmýþ olacak. Arnavutluk ve Malta'nýn gruptan çýkma þansý bulunmuyor.
  5 Eylül: Danimarka-Portekiz, Macaristan-Ýsveç
  9 Eylül: Malta-Ýsveç, Arnavutluk-Danimarka, Macaristan-Portekiz

  2. GRUP

  13'er puanla zirvede bulunan Yunanistan ve Ýsviçre cumartesi günü karþý karþýya geliyor. 10 puanlý Letonya, doðrudan finallere gitme umudunu korumak için 9 puanlý Ýsrail'i deplasmanda yenmeye çalýþacak.
  5 Eylül: Moldova-Lüksemburg, Ýsviçre-Yunanistan, Ýsrail-Letonya
  9 Eylül: Ýsrail-Lüksemburg, Moldova-Yunanistan, Letonya-Ýsviçre

  3. GRUP

  Çek Cumhuriyeti deplasmanda Slovakya'ya yenildiði takdirde grup birinciliði þansýný tamamen kaybedecek. Polonya Kuzey Ýrlanda'yý yenerse ikinci sýraya yükselecek. San Marino'nýn gruptan çýkma þansý yok.
  5 Eylül: Polonya-Kuzey Ýrlanda, Slovakya-Çek Cumhuriyeti
  9 Eylül: Çek Cumhuriyeti-San Marino, Kuzey Ýrlanda-Slovakya, Slovenya-Polonya

  4. GRUP

  19 puanla liderlik koltuðunda oturan Almanya'yý takip eden Rusya ve Finlandiya, grubun son iki sýrasýnda yer alan Liechtenstein ve Azerbaycan ile karþýlaþýyor. Liechtenstein ve Azerbaycan'ýn ilk iki þansý kalmadý.
  5 Eylül: Rusya-Liechtenstein, Azerbaycan-Finlandiya
  9 Eylül: Liechtenstein-Finlandiya, Galler-Rusya, Almanya-Azerbaycan

  5. GRUP

  Altý maçýný da kazanan Avrupa þampiyonu Ýspanya, Belçika ve Estonya'yý yener, 12 puanlý Bosna da Ermenistan ve Türkiye maçlarýnda puan kaybederse doðrudan finallerin yolunu tutacak. Play-off için mücadele eden 8 puanlý Türkiye öncelikle Estonya'yý yenmek zorunda.

  5 Eylül: Ermenistan-Bosna, Ýspanya-Belçika, Türkiye-Estonya
  9 Eylül: Bosna-Türkiye, Ermenistan-Belçika, Ýspanya- Estonya

  6. GRUP

  Cumartesi günü Hýrvatistan Belarus'a yenilir ve Ukrayna da evinde Andorra'ya kaybederse Ýngiltere çarþamba maçlarýný beklemeden grup birincisi olarak finallere gidecek. Kazakistan ve Andorra'nýn gruptan çýkma þansý yok.

  5 Eylül: Ukrayna-Andorra, Hýrvatistan-Belarus
  9 Eylül: Ýngiltere-Hýrvatistan, Belarus-Ukrayna, Andorra-Kazakistan

  7. GRUP

  Gelecek hafta 18 puanlý grup lider Sýrbistan'a konuk olacak 13 puanlý Fransa, cumartesi günü Romanya'yý aðýrlýyor. Avusturya ve Romanya sýradaki maçlarýný kaybederse, finallere gitme þansýný da yitirecek.

  5 Eylül: Avusturya-Faroe, Fransa-Romanya
  9 Eylül: Faroe-Litvanya, Romanya-Avusturya, Sýrbistan-Fransa

  8. GRUP

  8 puanla üçüncü sýrada bulunan Bulgaristan, öndeki ikiliden kopmamak için Karadað karþýsýnda mutlak galibiyet arayacak. 14 puanlý Ýtalya deplasmanda Gürcistan ile, 13 puanlý Ýrlanda da Kýbrýs Rum Kesimi ile karþýlaþacak. Gürcistan'ýn ilk iki þansý bulunmuyor.
  5 Eylül: Bulgaristan-Karadað, Kýbrýs Rum-Ýrlanda, Gürcistan-Ýtalya
  9 Eylül: Karadað, Kýbrýs Rum, Ýtalya-Bulgaristan.

  9. GRUP

  Oynadýðý yedi maçý da kazanan grup lideri olarak doðrudan finallere katýlma hakkýný garantiledi. Ýskoçya Makedonya'yý yenerse, son grup maçlarý öncesinde play-off yarýþýnda rakibinin önüne geçecek.

  5 Eylül: Ýskoçya-Makedonya, Ýzlanda-Norveç,
  9 Eylül: Norveç-Makedonya, Ýskoçya-Hollanda  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X