Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Dua etmek yasaklanýyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Dua etmek yasaklanýyor

  DUA ETMEK YASAKLANIYOR

  FÝFA, 2010 Dünya Kupasý'na katýlacak takýmlarýn maça çýkmadan önce dua etmesini yasaklamak istiyor...

  FIFA Dünya Kupasý'nda dua edilmesini yasaklamak istiyor
  Güney Afrika’da oynanacak 2010 Dünya Kupasý’na katýlacak milli takýmlarýn futbolcularýnýn maç öncesi ve sonrasýnda saha içinde dua etmelerinin FIFA tarafýndan yasaklanmak istendiði iddia edildi.

  Ýspanyol basýnýnda yer alan haberlerde, FIFA Baþkaný Joseph Blatter’ýn"Dünya Kupasý’ný kazanmak tanrýsal deðil, takýmla ilgili bir mesele" dediði belirtilerek, Dünya Kupasý süresince hangi dine ait olursa olsun takýmlarýn dua etmelerinin yasaklanmasý konusunda çalýþmalarýn baþlatýldýðý ifade edildi. FIFA’nýn sadece dua konusunda deðil, futbolcularýn formalarýnýn altýna dinsel içerikli mesaj veren tiþört giymelerine de yasak getireceði belirtiliyor.

  Verilen bilgilerde, geçtiðimiz haziran ayýnda yapýlan FIFA Konfederasyon Kupasý’ný kazanan Brezilya Milli Takýmý’nýn çoðu kupa galibiyetinde olduðu gibi saha ortasýnda toplanýp dua etmesini Danimarka Futbol Federasyonu Baþkaný Jim Stjerne’nin eleþtirdiði ve konunun bu þekilde gündeme geldiði söyleniyor.

  Bu arada FIFA’nýn konuyla ilgili çalýþmalarýna Vatikan’dan "Hristiyan dininin etik deðerlerini futboldan dýþlamak bir hata olur" þeklinde tepki geldiði bildirildi.


  22.08.2009
Haz?rlan?yor...
X