Duyuru

Collapse
No announcement yet.

M.Ali Aydýnlar'ýn istifa palavrasý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • M.Ali Aydýnlar'ýn istifa palavrasý

  RAPORLARI AYLARDIR GÖRMEMÝÞ


  Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar'ýn isitifa nedeni ortaya çýktý.

  Dün akþam bir haber kanalýnda yayýnlanan "UEFA Fenerbahçe'nin Þike Yaptýðýndan Emin" baþlýklý haberde Uluslar arasý Spor Mahkemesi (CAS) hakimi Kýsmet Erkiner'in açýklamalarýnýn Mehmet Ali Aydýnlar'ýn asýl istifa nedeni olduðunu itiraf etti.

  Mehmet Ali Aydýnlar Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptýðý açýklamada "Dün akþam bir haber kanalýnda, CAS Hakimi Sayýn Av.Kýsmet Erkiner'in açýklamalarýný hayretler içerisinde izledim. Derhal bu açýklamalarýn doðruluðunu araþtýrdým ve ilgili raporun maalesef Federasyonumuza 6 Eylül ve 3 Kasým tarihlerinde ulaþtýðýný bugün öðrendim. Böylece Sayýn Erkiner'in ifadelerinin doðruluðunu tespit etmiþ oldum. Kendisine uyarýlarý nedeniyle teþekkür ederim."

  Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný'nýn acizliði:

  Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Aydýnlar Þike soruþturmasý kapsamýnda ve sonrasýnda izledikleri yolun ve Fenerbahçe'yi küme düþürüp Trabzonspor'a hakkýný teslim etmemek uðruna neler yaptýðý da böylece bir kez daha gün yüzüne çýkmýþ oldu.

  Türkiye Futbol Federasyonu'na 6 Eylül ve 3 Kasým tarihlerinde ulaþan böylesine önemli bilgileri bunca ay görmemezlikten gelmek ve kamuoyu duyumundan sonra "Yeni Öðrendim" demeleri yaþanan süreçte Türk Futbolunu ne denli bir kaosa soktuklarýnýn göstergesi olsa gerek.

  Ya da Bulunduðu mevkiye ve makama sahip olamayan Fenerli Futbol Federasyonu Baþkaný Aydýnlar'ýn o raporlara ulaþmamasý için Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden Göksel Gümüþdað ve Lütfi Arýboðan mý bu raporlarý gizledi.

  Kamuoyu Mehmet Ali Aydýnlar'dan Türk Futboluna verdiði bunca zarar sonrasý küçük bir iyilik yaparak bu konu hakkýnda da bir açýklama bekliyor.

  Ýþte Uluslar arasý Spor Mahkemesi (CAS) hakimi Kýsmet Erkiner'in açýklamalarý:

  [YT]Y6GPD0Y_hog&feature=player_embedded[/YT]

  31 0cak 2012 Salý Trabzonum.Org
Haz?rlan?yor...
X