Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Livorno Adana'ya geldi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Livorno Adana'ya geldi

  LÝVORNO ADANA'YA GELDÝ

  Adana Demirspor, ýrkçýlýða ve de endüstriyel futbola karþý yarýn Ýtalya'nýn sol futbol geleneðinin temsilcisi Livorno ile karþýlaþýyor
  Ýkinci Lig B Grubu takýmlarýndan Adanademirspor, Ýtalya'nýn sol futbol geleneðinin temsilcisi Serie A takýmlarýndan Livorno ile yarýn saat 21.00'de Adana 5 Ocak Stadyumu'nda özel bir maç oynayacak. Ýki ülkenin iþçi ve solcu taraftar grubuna sahip takýmlarý, yeþil sahalarda artan ýrkçýlýk ve endüstriyel futbola karþý ortak bir mesaj vermeyi planlýyor. Bugün öðlen saatlerinde havayolu ile Adana'ya ulaþmasý beklenen Ýtalyan takýmýný kalabalýk bir Adanalý taraftar topluluðunun karþýlamasý bekleniyor.
  LÝVORNO'YU TARAFTAR ÝSTEDÝ

  Adana Demirspor As Baþkaný Önder Serin, iki takýmýn da endüstriyel futbola karþý ve taraftarlarýnýn benzerlik gösterdiði için Livorno ile özel bir maç ayarladýklarýný söyledi. Serin, ilk yazýþmalarýn iki kulüp taraftarlarý arasýnda yapýldýðýný ve kendilerine bu talebin geldiðini anlatarak, þöyle konuþtu: "Livorno'nun da bizim gibi iþçi takýmý olmasý ve ateþli taraftar kitlelerimizin benzemesi bu tercihte önemli rol oynadý. Kendimizi onlara yakýn hissediyoruz." Kendilerine "Þehrin Asi Çocuklarý" adýný veren Adana Demirsporlu Þimþekler Grubu'ndan Göksel Tel, Livorno ile ilk baðlantýyý üniversiteli destekçilerinin internet üzerinden kurduklarýný ifade etti.

  Livorno taraftarýný siyasi olarak yakýn hissettiklerini anlatan Tel, 2 bin kiþiye varan grubun Ýtalyan taraftarlar ile baðlantýda olduðunu da kaydetti. 1990'da kurulan taraftar grubunun sözcüsü Tel, Livorno maçý ile ilgili þunlarý söyledi: "Biz endüstriyel futbola karþýyýz çünkü futbol taraftarsýz oynanmaz. Bu düzende Göztepe, Karþýyaka ve bizim gibi taraftar takýmlarýna yazýk oluyor. Geçen haftaki maçýmýza Ramazan olmasýna raðmen 10 bin kiþi geldi.

  Bu insanlar 15 senedir üst kümeye çýkmamasýna raðmen takýmlarýný destekliyor. Birinci ligde ise taraftarsýz belediye takýmlarý boþ tribünlere oynuyor. Çünkü iþin içinde para ve siyaset var."
  BEÞÝKTAÞ'LA KARDEÞ KULÜP
  Livorno, Ýtalya'da endüstriyel futbol karþýtý ve sol tavrýyla tanýnan bir kulüp. Kulübün Ýtalya dýþýndaki en kalabalýk taraftar grubunun Türkiye'de olduðu biliniyor. Forza Beþiktaþ, Çarþý ve Fenerbahçe gibi taraftar gruplarý Livornolu seyircilerle internetten sürekli mesajlaþýyor. Ýtalyan kulübün taraftarlarý önceki yýl Irak'ta ölen Ýtalyan askerleri için iþgalci güç diyerek saygý duruþu yapmayý reddetmiþti. Adana Demirspor taraftarlarý ise taraftarlarý, Trabzonspor'la oynadýklarý maçta "Hrant Dink'i unutmadýk" yazan pankart açarak, "Ogünler sizin, yarýnlar bizim olacak" sloganlarý atmýþtý.
  LÝVORNO ADANA'DA
  Ýtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takýmlarýndan Livorno, TFF 2. Lig 4. Grup takýmlarýndan Adana Demirspor ile yarýn yapacaðý özel maç için Adana'ya geldi.
  Özel uçakla akþam saatlerinde tam kadro Adana Havaalaný'na gelen takým, Adana Demirsporlu taraftarlarýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtý.
  Taraftarlar, Ýtalya ekibini, ellerinde Ýtalyanca ''Ýtalya'nýn asi çocuklarý hoþgeldiniz'' ve ''Yoldaþ Livorno'' yazan pankartlarla karþýladýlar.
  Taraftarlar, özellikle takýmýn gözde oyuncularýndan Luccarelli'ye sevgi gösterisinde bulunurlarken, Luccarelli de onlarla hatýra fotoðrafý çektirdi. Takýmla birlikte gelen az sayýda Livorno taraftarý da Adana Demirsporlu taraftarlarla birlikte iki takým lehine tezahürat yaptý.
  Livorno oyuncularý, daha sonra çevik kuvvet polisinin geniþ güvenlik önlemi aldýðý havaalanýndan, iki takým oyuncularý için verilen yemeðe hareket etti.
  Burada bir açýklama yapan Adana Demirspor Kulübü Baþkaný Bekir Çýnar, Livorno'yu Adana'da aðýrlamaktan büyük onur duyduklarýný söyledi. Kente, 29 yýl aradan sonra bir Avrupa takýmýnýn geldiðini belirten Çýnar, ''Uzun yýllardan sonra bir Avrupa takýmýný aðýrlýyoruz. Hem taraftarlarýmýz hem de bizler çok heyecanlýyýz. Livorno'ya, Adana'nýn misafirperverliðini en iyi þekilde göstereceðiz'' dedi.
  Livorno Kulübü Baþkaný Ricci Nelro da Adana'da bulunmaktan duyduðu mutluluðu dile getirirken, her iki takýmda da çok iyi oyuncularýn bulunduðunu söyledi. Nelro, yarýnki maçýn, centilmenlik içinde geçmesini diledi.
  Takým, yemekten sonra kalacaðý otele geçti. Livorno'nun, yarýn sabah saatlerinde antrenman yapacaðý öðrenildi.
  Karþýlaþma, yarýn saat 21.00'de 5 Ocak Stadý'nda yapýlacak.

  04.09.2009
Haz?rlan?yor...
X