Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Takým halinde domuz gribi oldular

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Takým halinde domuz gribi oldular

  TAKIM HALÝNDE DOMUZ GRÝBÝ OLDULAR

  Ünlü Beyzbol Takýmý "Nippon Ham Fighters" Domuz Gribi ile Sarsýldý
  Japonya'nýn ünlü beyzbol takýmý "Nippon Ham Fighters" domuz gribi ile sarsýldý.
  Nippon Ham Fighters yönetiminden yapýlan açýklamaya göre, her þey oyuncularýn saðlýk testinden geçirmesi ile baþladý. Takýmýn kaptaný ve iki oyuncusunun domuz gribi A(H1N1 virüsü ) taþýdýðý tespit edildi. Ayrýca takýmýn diðer altý oyuncusunda da virüs iþaretleri tesbit edildiði için bu sporcular ayrý bir otele alýnarak ilaçlý tedaviye baþlandý.

  Japon takýmýn yöneticisi Masataka Nashida, "Oyuncularýmýzýn domuz gribi taþýdýðýný öðrenince þoke oldum. Umarým bu virüs daha fazla yayýlmaz. Yapacak bir þey yok, saðlam oyuncularla devam edeceðiz." dedi.
  Nippon Ham Fighters yönetimi, takýmýn sezonun normal seyrinde maçlara devam edeceðini, yalnýz izleyicilerin stadyum giriþinde saðlýk kontrolünden geçirileceðini açýkladý. Yönetim bazý antremanlarý iptal edeceklerini ifade etti.
  Japonya hükümeti son 1 haftada 3 kiþinin domuz gribinden ölmesi üzerine vatandaþlarýný salgýna karþý uyardý. 2009 yýlýnda Meksika'da baþlayýp dünyaya yayýlan virüs, 125 ülkede yaklaþýk 122 bin kiþiye bulaþtý. Virüsten ölenlerin sayýsý gün geçtikçe artýyor.


  (Cihan Haber Ajansý) 22.08.2009
Haz?rlan?yor...
X