TÜRKÝYE KUPASINA YENÝ STATÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türkiye Kupasý’nýn yeni statüsünü kararlaþtýrdý
Yeni statü sayesinde kupa mücadelesine daha çok profesyonel takým dahil olabilecek.

Buna göre, Türkiye Kupasý heyecaný yaþayan takým sayýsý geçen sezon 54 iken, yapýlan yeni düzenlemelerle bu sayý 2009-2010 sezonu için 71’e çýktý. Geçen sezondan farklý olarak grup maçlarýndan önce, 2 kademe maçlarýnýn yaný sýra bir de play-off turu oynanacak ve 3 eleme sonucunda Türkiye Kupasý gruplarýna kalan 20 takým belli olacak.
Buna göre, Türkiye Kupasý 1.Kademe’de; 2008-2009 sezonunda TFF 2.Lig yükselme grubunda oynayan 10 takým, TFF 2.Lig klasman gruplarýný ilk 2 sýrada tamamlayan toplam 10 takým, TFF 3.Lig yükselme grubundaki 10 takým ve TFF 3.Lig klasman gruplarýný lider tamamlayan 5 takýmdan oluþan toplam 35 takým, bölgesel gruplar halinde tek maç eleminasyon sistemine göre maç yapacak. Tur atlayan 17 takým ile bay çeken 1 takým, 2.kademeye yükselecek.
Türkiye Kupasý 2.Kademe’de; 2008-2009 sezonunda Turkcell Süper Lig’i son 3 sýrada tamamlayan takýmlar, yine ayný sezon Bank Asya 1.Ligi’nde oynayýp Turkcell Süper Lig’e çýkamayan 15 takým ile 1.kademede tur atlayan 18 takýmdan oluþan toplam 36 takým, bölgesel gruplar halinde tek maç eleminasyon sistemine göre maç yapacak. Tur atlayan 18 takým, play-off turuna yükselecek.
Türkiye Kupasý play-off turunda; 2008-2009 sezonunda Turkcell Süper Lig’de 4-15 derecesi alan ve son kupa þampiyonu olan takýmýn hariç tutulduðu 11 takým, ayný sezon sonunda Turkcell Süper Lig’e katýlmaya hak kazanan 3 takým ile 2.kademede tur atlayan 18 takýmdan oluþan toplam 32 takým, seri baþý uygulamasý olmadan tek maç eleminasyon sistemine göre maç yapacak. Tur atlayan 16 takým, gruplara yükselecek.
2008-2009 sezonunda Turkcell Süper Lig’de ilk 3 sýrayý alan takýmlarla, sezonu Fortis Türkiye Kupasý þampiyonu olarak tamamlayan takým seri baþý olduklarýndan eleme turlarý oynamadan gruplara kalacak. Eðer Türkiye Kupasý þampiyonu, ligi de ilk 3 sýrada tamamlamýþsa, bir önceki sezon Türkiye Kupasý’nda final oynayan diðer takým seri baþý olacak. Kupa finalisti de ligi ilk 3’te tamamlamýþsa lig 4’üncüsü seri baþý olmaya hak kazanacak.
Böylece 20 takým, beþerli dört grupta yer alacak. Her grupta ilk 2 sýrayý alan toplam 8 takým çeyrek finale kalacak. Çift maçlý eleminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek final maçlarýnda üstünlük saðlayan 4 takým yine çift maçlý eliminasyon sistemine göre yarý final maçlarý oynayacak. Yarý finalde baþarýlý olan 2 takým tek maçlý eleminasyon sistemine göre ve tarafsýz bir sahada Türkiye Kupasý final maçýný oynayacak.

20 Aðustos 2009