AVRUPA BASINI ÝNTER'Ý ELEÞTÝRDÝAvrupa'nýn önemli gazeteleri, Inter'in Barcelona karþýsýndaki futbolunu beðenmeyip Ýtalyanlarý yoðun biçimde eleþtirdi.
Inter'in Barcelona karþýsýnda oynadýðý oyun, basýný memnun etmedi. Avrupa basýný maça geniþ yer ayýrýp Inter'i eleþtirirken, Ýtalyan basýný ise mavi siyahlýlara daha yumuþak davrandý.

Bazý Ýtalyan gazeteleri, bugünkü manþetlerini þöyle attýlar:

La Gazzetta Dello Sport: "Barcelona daha iyiydi, Inter kilitlendi"

Il Corriere Dello Sport: "Sahada yarým bir Inter vardý. Güçlenmeye ihtiyaçlarý var"

Tuttosport: "Barcelona saldýrdý, Inter savundu"

Ýspanya'da ve Avrupa'nýn önemli gazetelerinde atýlan manþetler ise þöyleydi:

Mundo Deportivo: "Tek eksiðimiz goldü"

Sport: "Þampiyon hâlâ en iyisi. San Siro kalitemizi gördü"

Marca: "Pep'in çocuklarý saldýrdý ancak karþýlýðýný alamadý"

L'Equipe: "Sýkýcý bir maçtý. Inter'in Þampiyonlar Ligi'ni kazanmasý için çok çalýþmasý lazým"19.09.2009