Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Devler Ligi para basacak

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Devler Ligi para basacak

  DEVLER LÝGÝ PARA BASACAK


  Dünya futbolunun en fazla ilgi çeken organizasyonlarýndan biri olan Þampiyonlar Ligi, daðýtacaðý gelirle futbol devlerinin yüzlerini güldüreceðe benziyor.
  Þampiyonlar Ligi’nde pazarlama ve televizyon yayýnlarýnýn, organizasyonu gerçekleþtiren UEFA ile ligde boy gösterecek 32 takýma toplam 1.09 milyar euro gelir saðlayacaðý belirtildi.

  Söz konusu rakamýn geçen sezona oranla yüzde 33 arttýðý ifade edilirken, bunun yeni bir rekor olduðunun altý çizildi. Ligin reklam gelirlerinin 3’te 2’sinin takýmlara paylaþtýrýlacaðý bildirilirken, bu ödemelere bilet ve ticari ürün satýþlarýnýn dahil olmadýðý hatýrlatýldý.
  Her takým 7.1 katýlým parasýna garanti olarak kavuþurken, her galibiyete de 800 bin euro verilecek. Mayýs ayýndaki finalde þampiyon olacak olan takým ekstra 9 milyon euroyu kasasýna koyarken, diðer finalist ise 5.2 milyon euro alacak.

  Geçen sezon en fazla ödeme yapýlan Manchester United, toplam 37.8 milyon euro kazanmýþtý.


  22 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X