Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Çocuklarda Boy ve Kilo Geliþimi

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Çocuklarda Boy ve Kilo Geliþimi

    Çocuklarda Boy ve Kilo Geliþimi
    Çocuk Geliþimi Boy Kilo - boy kilo grafikleri - bebek geliþim tablosu - hangi ay kaç kilo olmalý gösterge - boy kilo cetveli - Persentiller

    Saðlýklý çocuk kontrollerinde, bebeðinizin aþý günü geldiðinde veya ne nedenle olursa çocuk doktoruyla görüþtüðünüzde, bebeðinizin / çocuðunuzun kilo ve boyu ölçülecek ve size yaþýtlarýna göre kilo ve boyunun nerede olduðu ( kaç persentilde olduðu) söylenecektir. Zaten, bu anne baba olarak sizin de en merak ettiðiniz konulardan biridir. Anne babalar, ellerinde olmadan çocuklarýný yaþýtlarýyla kýyaslar, daha zayýf veya kýsa gördüklerinde üzülür, çocuðun normal büyüyüp büyümediðinden endiþe ederler. Peki, o zaman bu persentiller, büyüme çizelgeleri ne anlama gelmektedir? Persentiller, belli bir yaþ grubundaki kýz ve erkek çocuklarýn kilo ve boy daðýlýmýný gösterir. Örneðin; eðer 3 yaþýndaki kýzýnýz kiloda 25 persentildeyse, kilosu o yaþtaki kýz çocuklarýnýn % 25′iyle ayný veya daha fazla , % 75 ‘inden ise daha azdýr. Aslýnda tek bir deðer, pek de anlamlý deðildir. Çocuk doktorunuz, çocuðun büyümesini zaman içindeki deðiþimiyle deðerlendirecek, kendi normallerinden sapmalar olursa bunun sebebini araþtýracaktýr. Yoksa bütün çocuklarýn birbiriyle ayný boy veya kiloda olmasýný beklemek doðru deðildir. Çocuklarýnýzýn geliþinde size yardýmcý olacak tabloyu aþaðýda sunuyoruz.Haz?rlan?yor...
X