Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ter Kokusu ve Ayak Kokusu Ýçin Doðal Çözüm

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ter Kokusu ve Ayak Kokusu Ýçin Doðal Çözüm

  Ter Kokusu ve Ayak Kokusu Ýçin Doðal Çözüm

  Yoðurt, özellikle iyi bir kalsiyum kaynaðý ve içerdiði maya hücreleri sayesinde, baðýrsaklarý düzenleyen bir besin. Son dönemlerde yapýla araþtýrmalar sonucu, vücuttaki yaðlarý yakma konusunda da bir hayli yardýmcý. Yoðurdun bütün bu yararlarýnýn yanýsýra, birde, ter ve ayak kokusuna çok iyi geldiði ortaya çýktý.

  Yoðurtta bulunan iyi huylu lactobacillus bakterisinin, koltuk altýnda ter kokusuna ve hatta ayakta kötü kokulara neden olan diðer bakterileri de silme özelliði olduðu saptandý. Tam adý, Lactobacillus Bulgaricus olan bakteri, sütün içinde yaþýyor ve yoðurt yapýmýnda etkili oluyor. Bilim insanlarý bu bakterinin önceleri bitkilerin yapraklarýnda yaþadýðýný, ancak sonralarý ineklere ve dolayýsýyla da süt ürünlerine geçerek yaþamýný bu ortamda sürdürdüðünü tahmin ediyor.

  alýntýdýr
Haz?rlan?yor...
X