Duyuru

Collapse
No announcement yet.

“O ” c.c sana çok yakýn!.. Sen nerelerdesin?

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • “O ” c.c sana çok yakýn!.. Sen nerelerdesin?


  Bir kara gecedeyiz hepimiz… Gönlümüzdeki nurun farkýna varmadan, zifiri karanlýk geceleri yaþýyoruz.

  Hak’la beraber olmanýn huzurunu çoktan unutmuþ gönüllerimiz…. Penceremizden dýþarýya bakarken gözümüzün önündeki yapraðýn müthiþ yaradýlýþýný deðil de geleceðimizin endiþesini görüyoruz.
  Âlem “Bir” diyor. Âlem uyanýk. Âlem zikrediyor.

  Beynimizdeki müthiþ kargaþa mezara kadar sürerse vay bize, yazýklar olsun bize! Uyanýklýk nedir ya, fark ediþ nedir?

  Evvelâ bedenlerimiz uyanýk olacak. Âlemin zikir hâlinde olduðu geceleri gafletle geçiriyoruz.
  Rab’den ilâhî muhabbet istemek yersiz bu durumda.. Gece kalkýp aþk-ý ilâhî ile feyz þebnemine tutulan kullar varken senin gibi âcizi neylesin!
  Öyleyse bir “Ah!” çek derinden. Niyet et Ýslâm’a yeniden. Bir diriliþ muþtusu söyle gönlünden.

  Kýyâmetin çok yakýn. Ân kadar yakýn. Bu dünyadan ilâhî muhabbeti kendine celbetmeden gidersen, o müthiþ zevkten mahrum kalýrsýn yazýk olur sana….!
  “O ” sana çok yakýn!.. Sen nerelerdesin?
Haz?rlan?yor...
X