Duyuru

Collapse
No announcement yet.

SGK kendine ceza kesti!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • SGK kendine ceza kesti!

  SGK KENDÝNE CEZA KESTÝ

  Sigortasýz ve kaçak iþçileri takip eden Zonguldak Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüðü, sigortasýz iþçi çalýþtýrdýðý gerekçesiyle kendi kendisine para cezasý kesti
  Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüðü kendisine baðlý Saðlýk, Sosyal Güvenlik Merkezi'ne 10 kiþiyi sigortasýz çalýþtýrdýðý gerekçesiyle bin 332 TL idari para cezasý kesti. 26 Aðustos 2009 tarihinde kuruma kesilen cezanýn 15 iþ günü içerisinde kurum veznesine yada kurumun banka hesap numaralarýna ödenmesi istendi.

  Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunun 102. maddesine istinaden kesilen para cezasýný kesen Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüðü ile cezayý yiyen Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüðü yetkilileri cezayý doðruladý.

  SGK Ýl Müdür Yardýmcýsý M. Zafer Türkan imzasý ile gönderilen cezanýn bildirgesinde cezaya neden olan fiillerin ilk maddesinde ise iþlem yapýlan kiþilerden sigortasýz olduðu tespit edilen kiþilerin kuruma bildirilmemesi gerekçe gösteriliyor.

  Cezanýn resmi ibrazýnda ise bazý yazýlar, dikkat çekiyor. Yapýlan resmi yazýda, cezayý kesen ve yazýyý gönderen bilim aylar önce kaldýrýlan Karaelmas Güvenlik Merkezi olurken, cezanýn gönderildiði kurum ise 3 yýl önce lav edilen Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü gözüküyor.


  Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüðü yetkilileri, çalýþtýðý söylenen iþçilerin hangi tarihte olduðunun bile belirtilmediðini ifade ederken, ceza gerekçesinin doðru olmadýðýný ifade etti.

  Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüðü yetkilileri de yapýlan temizlik hizmeti için ihalenin tamamlanmasýndan sonra kurumun istediði belgelerin Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 1 ay içerisindeki verilmesi zorunlu olmasýna raðmen bildirilmemesi için cezanýn kesildiðini ifade etti.


  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X