Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Vali Güler'den önemli açýklamalar

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Vali Güler'den önemli açýklamalar

  CÝNAYETTE GERÝ SAYIM BAÞLADI
  Önce Emniyet müdürü konuþtu, þimdi de vali.. Münevver Karabulut cinayetinde Cem Garipoðlu ile ilgili son açýklama validen geldi.

  Baba Süreyya Karabulut'un medyayý, izleyen herkesi þoka sokan hali cinayet sürecini hýzlandýrdý. Sabah saatlerinde Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn, "Çember daralýyor" diye açýklama yapmýþtý.Þimdi de Ýstanbul Valisi Muammer Güler konuþtu. Güler, Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili son aþamaya gelindiðine iþaret eden þu sözleri etti:''Biraz sabýr tavsiye ediyorum. Bu seferki sabýr tavsiyem çok uzun bir zamaný kapsamayacak inþallah.''

  ÇEMBERÝ DARALTACAK HER ÞEY YAPILIYOR

  Vali Güler, ''Süreyya Karabulut'un açýklamalarý konusundaki düþünceleriniz nedir?'' sorusunu, ''Biz hassasiyetle o takibimizi sürdürüyoruz. Çemberi daraltacak her þey yapýlýyor. Biraz sabýr tavsiye ediyorum. Bu seferki sabýr tavsiyem çok uzun bir zamaný kapsamayacak inþallah'' diye yanýtladý.


  04 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X