YENÝ TRANSPORTER GELÝYORTransporter'ýn binek versiyonlarý Multivan ve California ilk kez Frankfurt Fuarý'nda sergilenecek
Almanya'da Ekim ayýnda pazara sunulacak olan Yeni Transporter'ýn binek versiyonlarý Multivan ve California ilk kez Frankfurt Fuarý'nda sergilenecek.

Yeni Transporter'ýn ilk resmi görselleri yayýmlandý. Eylül ayýnda gerçekleþecek olan Frankfurt Fuarý'nda binek versiyonlarý California ve Multivan ile prömiyeri yapýlacak olan Yeni Transporter Almanya pazarýna Ekim ayýnda sunulacak. Yeni Transporter'ýn ticari versiyonlarýnýn Türkiye lansmanýnýn ise 2009 yýlý sonunda gerçekleþmesi bekleniyor.

COMMON RAÝL ENJEKSÝYON

Yeni Transporter'ýn gövde tasarýmý Volkswagen'ýn yeni tasarým DNA'sýyla uyum gösteriyor. Yeni ön tasarým, model serisini daha zarif gösterirken yeni Turbo dizel motorlar (TDI) daha verimli, yüksek performanslý ve son derece sessiz. Üstelik, common rail enjeksiyon sistemine sahip, Yeni TDI sayesinde yakýt tüketimi deðerleri de yüzde 20'ye varan oranlarda azaldý. Ayrýca iç bölümde yeni göstergeler, direksiyon simidi, radyo ve döþemeler ise ergonomiyi tamamlýyor.


20 Aðustos 2009