Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Vektörlerin Gösterimi

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Vektörlerin Gösterimi

    Vektörlerin Gösterimi
    Vektörler, yönlendirilmiþ doðru parçalarý ile gösterilirler. Herbir vektörün bir uygulama noktasý, yönü, doðrultusu ve þiddeti vardýr.
    Vektörün baþlangýç noktasý, vektörün uygulama noktasýný, vektörün ucu, vektörün yönünü, vektörün uzunluðu ise vektörün büyüklüðünü, vektörün üzerinde bulunduðu sonsuz doðru ise vektörün doðrultusunu belirtir. Bir vektör, vektörü ifade eden harfin üzerine bir ok çizilerek ÂK þeklinde gösterilir. ÂK, vektörün sahip olduðu büyüklüðü ve yönü birlikte ifade eden bir semboldür.
Haz?rlan?yor...
X