Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Zýt Vektörler

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Zýt Vektörler

    Zýt Vektörler
    Þiddetleri eþit, doðrultularý ayný olan fakat yönleri zýt vektörlere zýt vektörler denir. Þekilde X ile ÁY veya ÁY ile ÁZ birbirine zýt vektörlerdir. Þekildeki vektörler arasýnda X = ÁZ = - ÁY eþitliði yazýlabilir. Çünkü - ÁY vektörü, ÁX ve Z vektörlerine büyüklükçe eþit, yönce zýttýr.
    Bir vektörün negatifi kendisine eþit büyüklükte ve zýt yöndedir. Buna göre, iþaret deðiþtiren vektörün yönü deðiþir. Þekilde L vektörü saða doðru 3 birim iken - ÁL vektörü ise sola doðru, yine 3 birim olur.
Haz?rlan?yor...
X