Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Paralelkenar Yöntemi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Paralelkenar Yöntemi

  Paralelkenar Yöntemi
  Bu yöntem çakýþan iki vektör için iþlem kolaylýðý saðlar. Çakýþan iki vektör paralel kenara tamamlanýrsa, vektörlerin çakýþma noktasýndan paralel kenarýn karþý köþesine çizilen vektör, iki vektörün toplamýný verir.
  K ve L yi toplamak için, bu iki vektörün uygulama noktalarý ayný olacak þekilde çakýþtýrýlýr. K nin bitiþ noktasýndan L ye paralel, L nin bitiþ noktasýndan K ye paralel çizgiler çizilir. Böylece elde edilen þekil paralel kenar olur. ÂK ve L nin çakýþma noktasýný paralel kenarýn karþý köþesine birleþtiren vektör, iki vektörün toplamýný verir.
  ikiden fazla vektörün toplanmasý için de, vektörlerin baþlangýç noktalarý çakýþtýrýlýr. Sonra ikiþer ikiþer paralel kenara tamamlanarak bileþkeleri alýnýr ve tek bir vektör buluncaya kadar iþleme devam edilir.
  Þekilde X + ÂY bulunduktan sonra bu vektör ile ÂZ vektörü paralel kenara tamamlanýr. Böylece üç vektörün vektörel toplamý bulunmuþ olur.
Haz?rlan?yor...
X