Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kuvvet

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kuvvet

  Kuvvet
  Duran cismi hareket ettiren, hareket halindeki cismi durduran, cismi bir nokta ya da eksen etrafýnda döndüren ve üzerine uygulandýðýnda cismin þeklini deðiþtirebilen etkiye kuvvet denir.
  Kuvvet, dinamometre adý verilen bir yay sistemi ile ölçülür. Dinamometrenin içerisinde, bir ucundan düzeneðe sabitlenmiþ olan sarmal bir yay bulunur. Yayýn diðer ucuna, yayý gerecek þekilde bir kuvvet etki ettiðinde yay, kuvvetin büyüklüðü ile orantýlý olarak uzar. Etki eden kuvvet ne kadar büyük olursa yaydaki uzama da o oranda çok olur.
  Kuvvet vektörel bir büyüklüktür ve ÂF ile gösterilir. Cisimlerin aðýrlýklarý da kuvvettir, m kütleli bir cismin aðýrlýðý, çekim ivmesinin g olduðu bir ortamda,
  G = mg dir. SI (mks) birim sisteminde kuvvet birimi newton dur. N ile gösterilir.
Haz?rlan?yor...
X