Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kesiþen kuvvetlerin dengesi

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Kesiþen kuvvetlerin dengesi

    KESÝÞEN KUVVETLERÝN DENGESÝ
    Çevremize baktýðýmýzda, bazý cisimlerin hareket ettiðini bazýlarýnýn ise hareketsiz kaldýðýný gözleriz. Bir çok durumda, bir cisme birden fazla sayýda kuvvet etki eder. Bazý durumlarda ise etki eden kuvvetlerin etkileri birbirlerini sýfýrlar ve cisimler belli bir durumda kalýr.
    Cisimlerin bu hallerini devam ettirmeleri için gerekli þartlara ise denge þartlarý denir. Bir cisme uygulanan kuvvetlerin vektörel toplamýnýn sýfýr olmasý her zaman o cismin hareketsiz kaldýðý anlamýna gelmez. Cismin sabit hýzla gitmesi de dengede kalmasý demektir. Bir cisme uygulanan bütün kuvvetlerin bileþkesi sýfýr ise cisim dengededir. Cismin dengede olmasý demek ya durmasý ya da sabit bir hýzla gitmesi demektir
Haz?rlan?yor...
X