Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Denge

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Denge

  Denge
  Bir cismin dengede kalabilmesi için aþaðýdaki iki þartýn saðlanmasý gerekir.
  1. Þart: Cismin üzerine etki eden bütün kuvvetlerin bileþkesi sýfýr olmalýdýr. EF = 0 kuvvetlerin bileþkesinin sýfýr olmasý demek, her eksen üzerindeki bileþenlerin cebirsel toplamýnýn ayrý ayrý sýfýra eþit olmasý demektir.
  Yani; EFX = 0 ve EFy = 0 olmalýdýr.
  Bu þart saðlandýðýnda, cisim ya duruyor ya da sabit hýzla hareket ediyordur. Bir cismin dengede kalabilmesi için bu þart gerekli, fakat bazen yeterli deðildir.
  2. Þart : Cismin üzerine etki eden kuvvetlerin herhangi bir nokta veya bir dönme eksenine göre momentlerinin cebirsel toplamý sýfýr olmalýdýr.
  Yani, EM = 0 olmalýdýr.
Haz?rlan?yor...
X