Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Maddelerin hacmi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Maddelerin hacmi

  MADDELERÝN HACMÝ
  Çevrenizdeki katý, sývý ve gaz halinde olan maddelerin hepsi bir yer kaplar. Yani hepsinin bir hacmi vardýr.
  Maddelerin uzayda kapladýðý yere hacim denir. Her maddenin bir hacmi vardýr. Hacim maddeler için ortak özelliklerden birisidir. iki madde birlikte ayný hacmi iþgal edemez. Örneðin bir kaba su konulduðunda, kabýn içindeki hava kabý terkeder.
  Katý maddelerin belirli bir þekli ve hacmi vardýr. Sývý maddelerin belirli bir hacimleri olmasýna raðmen belirli bir þekilleri yoktur. Sývýlar konulduklarý kabýn þeklini alýrlar. Gaz maddelerin ise belirli bir hacimleri ve þekilleri yoktur. Gazlar konulduklarý kaplarýn þekillerini ve hacimlerini alýrlar.
  Hacim V sembolü ile gösterilir. SI birim sisteminde hacim birimi m3 tür. Pratikte maddelerin hacmini ölçmek için m3 ün alt katlarý olan cm3 ve dm3 kullanýlýr.
Haz?rlan?yor...
X