Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi

  Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi
  Geometrik þekildeki, dikdörtgenler prizmasý, küp, silindir, kare piramit, küre ve koni þeklindeki katý cisimlerin hacimleri boyutlarý ölçülerek hesaplanýr. Bu cisimlerin hacim formülleri ilerki konularda da gerekli olacaðýndan bilinmesi gerekir.
  Dikdörtgenler prizmasýnýn hacmi, farklý üç kenarýnýn çarpýmýna eþittir.
  V = a. b. c
  Küpün kenarlarý eþit uzunlukta olduðundan, hacmi
  V = a3 tür.
  Taban yarý çapý r, yüksekliði h olan silindirin hacmi, taban alaný ile yüksekliðinin çarpýmýna eþittir.
Haz?rlan?yor...
X