Duyuru

Collapse
No announcement yet.

AÖf Kayýt SÝlme Ve YenÝleme ÝÞlemlerÝ

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • AÖf Kayýt SÝlme Ve YenÝleme ÝÞlemlerÝ

  KAYIT SÝLME

  Kaydýný sildirmek isteyenler, illerdeki AÖF Bürosuna bizzat kendileri kayýtlarýný sildirmek istediðini açýkça belirten bir dilekçe ve öðrenci kimlik kartýyla birlikte baþvurmalýdýr.

  Posta ile ya da bir yakýn tarafýndan kayýt silme iþi yapýlmamaktadýr.
  KAYIT YENÝLEME

  Kayýt yenileme iþlemleri her yýl AÖF Bürolarýnda yapýlmaktadýr.

  · Kayýt yenileme süresi içinde kayýtlarýný yeniletmemiþ olanlar sýnavlara katýlamazlar, hiçbir öðrencilik haklarýndan (öðrenci belgesi, öðrenim durum belgesi, paso vb.).

  · Hangi sýnýfta olursa olsun iki yýl üst üste kaydýný yeniletmeyenlerin kayýtlarý silinir. Bu öðrencilerin ertesi yýl kayýt yeniletmeleri mümkün olmadýðý gibi, ÖSYS sonucu da yeniden yerleþtirilseler de tüm derslerden sorumlu olarak 1.sýnýftan öðretime baþlamalarý gerekir.

  · Zorunlu nedenlerle bir öðretim yýlýnda kaydýný yeniletmeyen öðrencilerin, takibeden yýl kaydýný yenileterek, býraktýklarý yerden öðretime devam haklarý bulunmaktadýr
Haz?rlan?yor...
X