AÖF 2009 BÜTÜNLEME SINAV SORULARI


2009- Bütünleme sýnav sorularý pazartesi öðlenden sonra aþaðýdaki linklerde yayýnlacaktýr.

Sýnav sonrasý sürekli takip ederseniz.


Sorular hazýrlanýrken ilk gören siz olursunuz.

Giriþ:

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Portal/Ders.aspx?dersKodu=0805

Kitapçýk Kodlarý

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Portal/EKitap.aspx?dersKodu=0805&kitapKodu=080905&uniteNo =02

Cevap Anahtarý

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Portal/EKitap.aspx?dersKodu=0805&kitapKodu=080905&uniteNo =03


Ýþletme Bölümü:

1.Sýnýf
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Portal/EKitap.aspx?dersKodu=0805&kitapKodu=080905&uniteNo =04

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Portal/EKitap.aspx?dersKodu=0805&kitapKodu=080905&uniteNo =22

2.Sýnýf
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Portal/EKitap.aspx?dersKodu=0805&kitapKodu=080905&uniteNo =40

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Portal/EKitap.aspx?dersKodu=0805&kitapKodu=080905&uniteNo =75


3.Sýnýf
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Portal/EKitap.aspx?dersKodu=0805&kitapKodu=080905&uniteNo =18

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Portal/EKitap.aspx?dersKodu=0805&kitapKodu=080905&uniteNo =35


4.Sýnýf

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Portal/EKitap.aspx?dersKodu=0805&kitapKodu=080905&uniteNo =71

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Portal/EKitap.aspx?dersKodu=0805&kitapKodu=080905&uniteNo =103