Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Çocukluk anýlarým..!

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • #31
  Ýnsan azcýk moral verir ne bileyim yaramaz olmaz falan der ablacým. nokta

  Yorum yap


  • #32
   Simdiii nerden baþlasam acebaJ efem yýllardan hangi yýl hatýrlamýyorum tarihide tabii.. (naparsýn yaþlýlýk):)ozamanlar ilkokul 2 yada 3. cü sýnýftayým. Bigün arkadaþlarla evcilik oynuyoruzJ(malum kýzlarýn geleneksel oyunu) ama biz biraz farklý oynardýk orasý ayrý evin bi köþesinde oymamaktansa aðaçlarýn tepesinde oynamayý tercih ederdik. Ee köy çocuðuyuz olacak okadar J neyse iþte o geleneksel oyunu oynayacagýmýz bi gün evin yakýnlarýndaki aðaçlardan birinin tepesine týrmandýk. Ama aðac kocaman üstündede oturulacak yer var baya geniþ yani. Biz akýllýlar doluþtuk agaca sanýrým 4 kiþiydik öyle saçma saçma oyunumuzu oynarken rahmetli abim geldi oda küçük tabii biz onla dalga geçiyoz kafasýna agacýn dallarýný atýyoruz. Kýzdý baþladý tehdit etmeye görürsünüz yukarý çýkýp sizi aþaðý atacam tabi kim sallar biz devam ediyoruzJ bu iyice yanaþtý agacýnda ince ince dallarý var aþaðýya sarkan gövdeside baya geniþ.. abim aðacýn dibine geldi o ince dallardan birini tuttu ve cekti .. onun dalý çekmesiyle birlikte aðaçla birlikte yere çakýldýk(ama aðaç gercekten kocamandý) abim yýkýlýo gülmekten ben size demedimmi diye neyseki aðaçla birlikte devrildiðimiz için pek hasar olmadý…ama o koca aðaç incecik bi dalla nasýl devrildi hala inanamýyorum…

   Yorum yap


   • #33
    Eskiden mahallede toplanýrdýk 10 arkadaþ falan..elektrik borularý vardýr..onlarýn içine kaðýtlarý rulo yapýp aðzýmýzla üfleyip hesapta kurþun gibi atardýk... öyle savaþ yapardýk karþýlýklý apartmanlarýn üstünde:)) birine kaðýt isabet ederse o ölmüþ oluyodu:pp yani oyundan çýkmýþ oluyordu..neyse çocukken baya yaramazdýk, yaramazlýk bu ya o kaðýtlarý borularýn içinden seyir halindeki arabalarýn içine atýp þöföre vurmaya çalýþýrdýk..(þimdi düþünüyorumda çok tehlikeli bi oyun oynuyoduk...... ama naparsýn yaþým 6 war yok:D ) gerçi þöförlere pek biþey olmuyodu genelde camdan içeri isabet ettiremiyoduk, içeri geçsede elbisesine falan vuruyodu..zaten kaðýt bu biþe olmaz diyoduk çocuk aklýmýzla.. bi gün yine þöför avýna çýkmýþken hiç unutmuyorum bi kýrmýzý man kamyon geçiyodu yoldan..tabi yine camý açýktý..hakan abi wardý borunun içinden kaðýta bi üfledi kaðýt camdan içeri girip adamýn gözüne dikildi.... acýdý biraz gözü ama biþey olmadý tabi..adam o acýyla arabayý bi durdurdu..bizim kavlaðanlýk a doðru düþtü peþimize...nasýl koþuyo bi görseniz:D bizde 10 kiþi falan önünde kaçýyorduk..adam hükümet gibi adamdý... korkudan afedersiniz altýmýza edecektik o yaþta tabi...... kavlaðanlýk dediðim yer de hep aðaç dolu ve saklanýlacak aðaç kovuklarýný çok iyi biliyorduk...adam kimseyi yakalayamamýþtý:)))) çünkü çok iyi saklanmýþtýk..zaten hepimiz dört bi yana daðýlmýþtýk...ulen ne yaramazdým küçükken ya:PPp

    Yorum yap


    • #34
     itiraf ettiðin gibi epey bir yaramazmýþsýn yani

     paylaþým için teþekkürler

     Yorum yap


     • #35
      cypruslu ve bozkurt sabah sabah yýne bený o kadar guldurdunuz ký

      Yorum yap


      • #36
       --->: Çocukluk anýlarým..!

       anýdan bol nevar
       gerci bu anýmda pekte cocuk sayýlmaztým ama olsun

       birgün calýþýyorum bir araç geldi balýk alýcak ben balýk cýkardýyorum havuzdan
       içlerinden bi teyze evlatým balýklar tazimi sordu
       bende hemen cevabý yapýþtýrtým taze dabi görmüyonmu hala yaþýyorlar
       teyze biraz baktý ve
       evlatým bende yaþýyorum ama hiç tazeye benziyommu

       bu cevabý bir daha kullanmadým

       Yorum yap


       • #37
        --->: Çocukluk anýlarým..!

        Ben bu konuyu açmýþtým ama yazýlanlarý okumamýþtým
        valla iyi ya

        Yorum yap


        • #38
         --->: Çocukluk anýlarým..!

         Yorum yap

         Haz?rlan?yor...
         X