Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Sen Vardýn

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Sen Vardýn

  Bir günümde sen vardýn yine sancýlarla aðýt yaktým!
  Bu günümde yalnýzým Rabbim yalanlara kandým ben...

  Bir þarký yaptým dostum oldu arkasýndan aðlayandým,
  Ve bulandým duygularla arkasýndan kalbe kilidi baðlayandým.
  Anlatýlmaz bir gecemde karanlýk gökyüzüm var,
  Evde romantik bir hava dýþarda aç yatan var
  Söz veripte tutamadýn mý geçmiþe dönenmi kaldý,
  Yas tutuldu bak bu günde hislerim viramý aldý.
  Göz kapaklarým kapandý iflas etti en sonunda,
  Bende mutlu olmak istedim senin güzerdabýnda.
  Yazdýðým yanýk bi sayfa dünüme baktým çoktan öldüm,
  Beþ paralýk sevgi için yalandan mum yakýldý.
  Kalbe giden boþ çekerdi oltaya keder takýldý,
  Yalnýzým be sevgilim doðrularki baþ koyardý.
  Havlu attým ben baþýnda 20 yaþ sýkýntý oldu,
  Vurgun oldu bende öldüm tepemde sorgu çoktu.
  Bende öldüm gün baþýnda kefende sargý boðdu.
  Yattýðým dakika sahte mutluluk benimle oldu...
  Bir günümde sen vardýn yine sancýlarla aðýt yaktým!
  Bu günümde yalnýzým Rabbim yalanlara kandým ben...
  Mezar taþýnda bir isim ve karþýsýnda ben varým,
  Yaðmurumda can doðar ve rüya isimli bir kaným.
  Býrakmamýþtým hayatýmý intiharým sýkýntým oldu,
  Ýlaçlarýmsa bir kenarda gözlerimse kapkaraydý.
  Yaþama hevesi kaçmýþ satýrlarýn bir bedeli vardý oysa,
  Oysa bir hiç uðrunaydý bir tutam bir gözyaþý.
  Aðlatýrdý kimimizi bazý akþamlar olurdu,
  Ýntiharda son bulurdu gecemin en karanlýðýnda.
  Soluk soluk ben izle baktým aðlattýðýmý zati vardý,
  Utandýðým günler oldu kimi zamanda piþmanlýklar...
  Hayri alamet deðildi oysa bugünde kalleþim.
  Sade sen olurdu þarkýlarda son bulurdu;
  Sade sen olurdun hislerimde þarkýlarda son bulurdu.
  Bir ezan okundu kaybolan bir melekti oysa o...
  Uzak diyarlarýn da hakimiydi duygularla baþbaþaydým,
  Þarkýn oldum söyledim seni..

  Bir günümde sen vardýn yine sancýlarla aðýt yaktým!
  Bu günümde yalnýzým Rabbim yalanlara kandým ben...

  Ezanlar okunurken baþ ucumda kimse yoktu,
  Þehit er mezarda ve analar aðlýyordu.
  Tabutumda kan ve vücudumda mermilerle,
  Gene bir asker kör mermiye þehit oldu.
  Kankalarým yok yanýmda þimdi ben de yalnýzým;
  Yanlýz kaldým Ýstanbul\'da þimdi tek baþýmayým.
  Kardeþler askerde buralar yalnýz çekilmiyor,
  Hazan ve hüzün çöktü geceme yazsýn kalbimde...
  Söz yazamaz oldum kalemler tükendi artýk,
  Ýstanbul üsküdar bekler oldu yolunuzu.
  Beklemeler zor ve sabýrlarsa tükeniyor,
  Yüce rabbim yardým et buralar çekilmiyor.
  Þarkýlarda haykýrýlan isimleriniz vardý,
  Yeni bir gün daha baþladý ama bitmiyordu.
  Olmadý böyle kanka yalnýzlýk çekilmiyordu,
  Gözlerimden akan o yaþ deðil kan damlýyordu...
  Bir günümde sen vardýn yine sancýlarla aðýt yaktým!
  Bu günümde yalnýzým Rabbim yalanlara kandým ben...
  Ýhanet etti kahpe kalbe darbe vurdu durdu,
  Sordu kimin suçuydu bugüne dünde koydu.
  Oydu katledildi tertemiz bir duygu,
  Vurgu sorgular sualsiz oldu dondu.
  Ve cevabý tanrý koydu bende bekledim emekledim,
  Yarýný gözledim ve oysa ezberim çölde dilberim...
  Geçmiþimde gözlerim sözlerinde düðümlerim.
  Mahremim hayatta kaldý izlerim,
  Silindi geçti gitti kurþun oldu beyni yoklayan,
  Korkmayan bu genç adam kan revan içinde kaldý.
  Can çýkar ve damarýna morfin attý insan,
  Yaðmur oldu yaðdý geceme belki 3 haziran.
  Harbe davet et þeytanýn seninle vur geç,
  Süzgeç altý kalpler gözyaþýnla zulmet.
  Meleklerini katlet sonra sende seyret,
  Ve hayret et birde farket ben yokum bitch...

  Bir günümde sen vardýn yine sancýlarla aðýt yaktým!
  Bu günümde yalnýzým Rabbim yalanlara kandým ben...
Haz?rlan?yor...
X